Изследвания в чест на Стефан Бояджиев

35.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-11-0

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 374

Език : български

Описание

Съдържание

Стефан Бояджиев: Животоописание и приноси

Стефан Бояджиев: Избрана библиография

Е. Бакалова. Оригинална визия за средновековната архитектура

Д. Овчаров. Стефан Бояджиев на 90 години? Невъзможно!

Б. Борисов, Пл. Дойчев. Реконструкция на кулите от ранновизантийската крепост до с. Дядово, Новозагорско

Ю. Вълева. Елитна жилищна архитектура в диозеца Тракия (ІV-VІІ в.)

В. Григоров. Късноримска крепост на връх Боровец до град Правец (разкопки през 2008-2009 г.)

Е. Дерменджиев. Новооткрита баня южно от църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново

В. Динчев. Обществените бани на Serdica

С. Дончева. Патриаршеската базилика в Дръстър — обемно-пространствена реконструкция

И. Досева. Ранновизантийските амвони от територията на съвременна България: образци и адаптации

В. Кацарова. Късноантична и средновековна църква в местността „Глухите камъни“, община Любимец

Е. Кесякова. Мозайки от епископската базилика на Филипопол

М. Мартинова-Кютова, Г. Пировска. Източната порта на Филипопол

Л. Миков (Османски паметници в София (сгради с променена и запазена функция)

В. Попова. Две раннохристиянски базилики от околностите на Никополис ад Нестум

Хр. Прешленов. Фортификационни съоръжения в Несебър (северен сектор)

Ст. Станев. Литургично планиране: за или против функционирането на атрия в константинополските църкви през VІІ в.

Т. Тотев. Още за типологизацията на кръстокуполните църкви във Велики Преслав

Н. Шиваров (Оброчища и bâmôt (високи места)