-10%

Изследвания и материали за Видин и региона – том ІІІ

31.50 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540751139

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 618

Език : български

Описание

В настоящия двутомник (т. 2 и т. 3 от поредицата) участват 59 автора с общо 56 текста – студии, статии, научни съобщения, публикации на документи, демографски анализи, резултати от теренни проучвания. Материалите са подредени в два разделиа: „Демография и етнография“ и „Археология, история и филология“.

СЪДЪРЖАНИЕ

Авторите в двутомника

Предговор към второто издание

Предговор
Пламен Митев, Ваня Рачева

Видинските сборници на Софроний Врачански. Към въпроса за културните средища, литературните наследства и проекти на Българското възраждане
Катя Станева

Видин и Cpбиja почетком XIX века
Владимир Joвановиh

Дионисиос Фотинос (1777 – 1821) – един неизползван гръцки източник за Осман Пазвантоглу
Надя Данова

Щрихи от портрета на влашкия болярин разбойник Янку Жиану (1787 – 1842)
Димитър Григоров

Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите
Гергана Георгиева

Търговският обмен на Видинския еялет през втората половина на 40те и 50те години на XIX век
Евелина Ръждавичка-Кислинг

Търговската модерност във Видин през Възраждането – прояви, институции, структури
Иван Русев

Видин и обитателите му през погледа на Кошутовата емиграция
Невен Илиев

Испанско сведение за българското въстание от 1850 г.
Надя Манолова-Николова

Книжовното спомоществователство във Видинския край (1806 1856 г.)
Недка Капралова

За какво разказват старите тефтери на видинските училища от 70те години на XIX в.
Пламен Митев

Българското просветно дело през Възраждането. Град Лом и неговите училища през 40те – 70те години на XIX век
Антоанета Кирилова

Българското църковнонационално движение във Видинска епархия (1856 – 1870)
Вера Бонева

Екзарх Антим I в гръцките извори от епохата
Мария Литина

Из книгата за изходяща кореспонденция на читалище „Цвят“ – Видин (1870 – 1873 г.)
Светлана Кръстева

Из кореспонденцията на Българската община и Епархийския съвет във Видин (1872- 1878 г.)
Мария Новакова

Vidin in Print: The Evolution of the Textual Representations of Ottoman Administrative Complex (1868 – 1877)
M. Sofa Saraqoglu

Видин и мюсюлманското реформаторско движение в България, 1895 – 1908
Милена Методиева

О териториjалним претензujама ерпеке владе према видинском кpajy 1878 – 1879. ипограничном спору на Cтapoj граници
Момир Самарuuh

Териториално-административна уредба на Видинския край от Освобождението до Втората световна война
Валери Колев

Живот и дейност на македонските българи във Видинския край през периода 1919 – 1944 г.
Христина Кирилова

Ролята на митрополит Неофит за развитието на благотворителната и религиозно-просветната дейност във Видинска епархия в периода между двете световни войни (1919 – 1939 г.)
Цветомира Антонова

Братя Харигови и земеделското стопанство „Минкова махала“ (1901 – 1944 г.) до гара Бойчиновци
Румяна Първанова

За миналото на видинската порцеланова фабрика
(средата на 20гс средата на 90те години на XX иск)
Валя Димитрова

Кривото огледало на Ньой:
историите на двама влашки ветерани от българската армия през Втората световна война, живеещи от двете страни на Ньойската граница
Константин Голев, Мариан Гяурски

Северозападната българска граница през 40те и 50те години на XX век
Михаил Груев

Документи за проверката на ръководните кадри и прочистването на Ломската околийска организация на БКП (1949 – 1952 г.)
Любомир Огнянов

Към историята на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“
Тодорка Дончева