-10%

Изследвания и материали за Видин и региона – том ІІ

31.50 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540751122

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 586

Език : български

Описание

В настоящия двутомник (т. 2 и т. 3 от поредицата) участват 59 автора с общо 56 текста – студии, статии, научни съобщения, публикации на документи, демографски анализи, резултати от теренни проучвания. Материалите са подредени в два разделиа: „Демография и етнография“ и „Археология, история и филология“.

СЪДЪРЖАНИЕ

Авторите в двутомника

Предговор към второто издание

Предговор
Пламен Митев, Ваня Рачева

ДЕМОГРАФИЯ И ЕТНОГРАФИЯ

Съвременни тенденции в демографското развитие на област Видин (2001 – 2011 г.
Марта Сугарева. Ивелина Диамандиева

Традиционно лозарство и винарство във Видинския край
Маргарита Николова

За някои архаични елементи при погребалната обредност във Видинско Сашка Бизеранова

Тимок као маркер локалног и регионалног идентитета
Деjан Крстиh

За празнуването на светец в Северозападна България (по материали от Чипровци)
Анюта Каменова-Борин

Българо-влашки паралели в названията на домашните животни (по материали от селата Връв и Делейна, Видинско)
Десислава Божидарова

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ

Материали от IV хилядолетие пр. Хр. от пещерата Магура
Петя Георгиева

Етнонимът „мизи“ и топонимът „Мизия“ в античната литературна традиция ге пет десетилетия пр. Хр. и първите три десетилетия сл. Хр.
Диляна Ботева

The Region of Vidin and the Roman Army – Epigraphic Evidence
Snezana Ferjancic

Античният път Ratiaria – Conbustica по данни на теренните издирвания 2009 – 2011 г.
Красимира Лука

Roman and Early Byzantine Town and Fortifications in Gamzigrad, Eastern Serbia
Sophia A. Petkovic

Stratigrafija kulturnih slojeva rimskog nalazista Timacum Minus kod sela Ravna (Istocna Srbija)
Bojana Ilijic

Метални принадлежности към облеклото (коланни токи и накити към колана) от VI – VII в. от Видинско
Методи Даскалов

Видин като културен център в средновековната българска книжнина (XI – XIV в.)
Милияна Каймакамова

Бдин, 1002 г.
Георги Н. Николов

Видинските францискански мъченици
Ангел Николов

Видин и Видинският санджак в един иджмал регистър от 1531 г.
Михаил Иванов

Някои бележки за съдбата на митрополитската църква „Въведение Богородично“ във Видин след османското завоевание
Атанаска Стамболийски

Атаките към Видин (1688 – 1689) от войските на Свещената лига в разказите на османските историографи Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Саръ Мехмед паша
Джени Иванова

„От императорската армия в България се съобщава…“. Хабсбургската крепост Видин в периодичния печат на Свещената Римска империя, 1689 – 1690 г.
Иван Първев

Видинският Варош и канун-и серхад (към отношенията между християни и мюсюлмани на османската военна граница през първата половина на XVIII в.)
Светлана Иванова

Видин старим српским летописима, записима и натписима
Радивоj Paдuh

Vidin and its District: The History, Historical Geography and Architectural Monuments of Vidin, Kula and Belogradzik as Seen from a Different Perspective
Machiel Kiel

Джамията на Осман Пазвантоглу във Видин
Любомир Миков

Историческата литература в библиотеката на Осман Пазвантоглу (1837 г.) Стоянка Кендерова

Ценни арабски езиковедски ръкописи, дарени във Видинската библиотека Анка Стоилова

Белоградчик през XV – XIX век
Михаил Михайлов, Кинка Михайлова

Чипровският манастир и освободителните движения в северозападните български земи (1688 – 1878 г.)
Радослав Спасов