-10%

Източна Европа през ХХ век

22.50 лв.

Автор : Искра Баева
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-115-4
Година : 2010
Корица : мека
Страници : 532
Език : български

Описание

Съдържание :
ИЗТОЧНА ЕВРОПА КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ……………………………………………………………………….7
ИЗТОЧНА ЕВРОПА КАТО РЕГИОН ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ XX ВЕК – ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ РЕГИОН ИЛИ ПРЕХОДНА ЗОНА?………………11
РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ‘ИЗТОЧНА ЕВРОПА’…………………………………………………….28
РАЗМИСЛИ ЗА ЖЕНИТЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ XX ВЕК…………………………………………………………………..48
АГРАРНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПОЛША И БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА……………………………………………………………..60
КРАХЪТ НА ЛИБЕРАЛИЗМА В МЕЖДУВОЕННА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА…………………………………………………74
СПАСЕНИТЕ И ПОГУБЕНИТЕ ЕВРЕИ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК……………………………………………….82
МОНАРХИЯ-РЕПУБЛИКА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА…………………………………………………………………………………………91
СЛАВЯНИТЕ В ЧУЖДА ДЪРЖАВА (ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ПРЕЗ XX  В.)……………………………………………………..112
СМЯНА НА ЕЛИТА И КАДРИТЕ (1944-1948 г.)………………………………………………………………………………………….123
„СЕКРЕТНИЯТ ДОКЛАД“ НА НИКИТА ХРУШЧОВ – НАЧАЛО НА ДЪЛГИЯ ЗАЛЕЗ
НА СЪВЕТСКАТА СИСТЕМА……………………………………………………143
БАЛКАНСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА КРИЗАТА ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX В…………………………………………….155
КРИЗА НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ…………….175
1968 ГОДИНА – КРИЗА В ИЗТОЧНИЯ БЛОК……………………………………………………………………………………….190
АМЕРИКАНСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА – ПОПАДЕНИЯ И РАЗМИНАВАНИЯ…………209
ПОЛИТИКАТА НА САЩ КЪМ СЛЕДВОЕННА ИЗТОЧНА ЕВРОПА…………………………………………………………218
РОЛЯТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ЗА НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА В ИЗТОЧНА ЕВРОПА…. 232
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЗАПАДНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА – НАМЕРЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ…………………………………………………………………248
„СИЛАТА НА БЕЗСИЛНИТЕ“ И БЕЗСИЛИЕТО НА СИЛНИТЕ – ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ ПРЕД ИЗКУШЕНИЯТА НА ВЛАСТТА………………………………………..257
РУСИЯ И ИЗТОЧНА ЕВРОПА КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ОПИТ
ЗА ПЕРИОДИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ……………………………………………………………………271
ТОМАШ ГАРИК МАСАРИК – ИДЕАЛИСТЪТ СРЕД РЕАЛНОСТИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПОВРАТИ………………………………………………………………..281
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕХОСЛОВАКИЯ ЛУДВИК СВОБОДА – ВОЕННИЯТ, ПРЕВЪРНАЛ СИ В ПОЛИТИК…………………………………………………….29!
ПРАВЕНЕТО НА ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ В ИСТОРИЯТА НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА – НА ПРИМЕРА НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ’ 68…………………………………………..306
МИТОВЕТЕ ЗА И ОКОЛО ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ’68………………………………………………………..320
МЯСТОТО НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ’ 68 В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ………………………332
МАЛКИ КРИЗИ СЛЕД ГОЛЯМАТА: ЧЕХОСЛОВАКИЯ СЛЕД 1968 Г…………………………………345
ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА ПРЕЗ 1989 ГОДИНА – ЧЕХОСЛОВАШКИ И БЪЛГАРСКИ РЕФЛЕКСИИ…………………………………………………..357
БУНТОВНА ПОЛША
МОДЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА В СЛЕДВОЕННА ПОЛША И БЪЛГАРИЯ…………………373
ПОЛСКИЯТ МАРТ’ 68 КАТО ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОБЛЕМ…………………………….382
РАЖДАНЕТО НА ПОЛСКАТА „СОЛИДАРНОСТ“ ПРЕЗ 1980 Г. И ВЪНШНИТЕ РЕАКЦИИ…………396
БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА БЪЛГАРИЯ И САЩ В ГОДИНИТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА……………………………………………………..419
„АВСТРИЯ – В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА, БЪЛГАРИЯ – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНИТЕ“……………………………433
КУБА В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА – 1960-1989 Г…………………………..441
РОЛЯТА НА ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ’ 68 ЗА ЕМАНЦИПАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО…….449
СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО
И РОЛЯТА МУ ЗА НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА В БЪЛГАРИЯ…………………………….462
МЯСТОТО НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЦЕСИ………………………..494
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ………………………………………513
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА……………………………………….528

Също може да ви хареса…