-15%

„Икономиката в сянка“ като девиантна практика

Original price was: 20.00 лв..Current price is: 17.00 лв..

Автор : Емилия Ченгелова , Валентина Златанова , Люба Спасова

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-619-245-0113

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 379

Език : български

Код: 978-619-245-0113 Категории: ,

Описание

Настоящата книга е резултат от изпълнението на колективен научноизследователски проект, реализиран през периода 2016 – 2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Златанова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова и доц. д-р Люба Спасова. Коментираните в монографията емпирични данни са събрани чрез национално представително изследване сред населението на България (15+ г.) на тема „Сенчестите икономически практики като специфични форми на девиантно поведение“. Изследването е осъществено през октомври – ноември 2018 г. по метода на стандартизираното интервю, с обем на извадката 1000 единици.

Книгата съдържа изключително интригуващи и провокативни констатации, описващи нагласите и психологическата готовност на българина за използване на девиантни сенчести практики в ежедневното си икономическо поведение. Предвид значимостта на направените изводи, монографията би могла да бъде полезна както за научната колегия и най-вече за изследователите на девиантното поведение и „икономиката в сянка“, така и_задшрок кръг социални учени и за управленската практика. Освен че анализира нагласите за припознаване и използване на девиантни поведенчески модели, монографията предлага оригинално виждане за четири хабитуса на неформалността и откроява осем поведенчески модела, типични за общество в аномия. Критично се анализират факторите, детерминиращи избора на девиантни поведенчески модели и на тази основа се препоръчва по какъв начин тези фактори биха могли да бъдат управлявани, така че да се създадат предпоставки за връщането на индивидите към социално санкционирано поведение.

Книгата може да се използва като допълнителна литература и учебно помагало при обучението на докторанти и студенти по социология, психология, държавна администрация, мениджмънт и широк кръг от социални и икономически специалности.