Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз

17.00 лв.

Автор : Георги Бърдаров

Издателство : Едикта

ISBN : 9789549106893

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 352

Език : български

Описание

Оригинална по замисъл, структура и стил на изложението книга. Основните й акценти са насочени към културните предизвикателства пред Стария континент, породени от мащабни и динамични демографски миграционни процеси. Налице е сполучлив опит за сравнителен анализ на взаимно обвързани поведенчески фактори, мотивиращи съвременното механично движение на население – природно-екологични, социално-икономически, етно-политически. Изследването е принос в културната география и е подходяща основа за прогнози, засягащи трансформациите на континенталното политическо пространство през XXI век. Актуалността на книгата е пряко свързана с националната идентичност и националната сигурност на фона на тежката демографска криза в България.