Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския „цезаропапизъм“

50.00 лв.

Автор : Жилбер Дагрон

Издателство : Агата – А

ISBN : 978-954-540-050-6

Година : 2006

Корица : мека

Страници : 442

Език : български

Описание

Съдържание
Ив. Билярски. Коляното на Левий, коляното на Иуда и чина Мелхиседеков

Ж. Дагрон. Предговор към българското издание

Карти

Въведение

Принципите

Глава 1. Наследственост, легитимност, унаследяване

Власт и династия

Род и династия

Легитимност на прекъсване и легитимност на дълготрайност

Да поемеш наследството от…

Глава 2. Прокламации и коронации

Модел за коронация

Протоколи от V и VI в.

От церемониала към историята

Изводи

Глава 3. Церемониал и обредни места

От двореца до Света София

Пространства, общуване, преодоляване

Обредниместа

Каещият се император

Императорите

Глава 4. Константин Велики, императорската святост

Константин квазиепископ

Константин „равен на апостолите“

Свети Константин

Императори светци