-10%

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СТРУКТУРИ ВЪВ ВИКТОРИАНСКАТА КНИГА (1800 – 1900) – ТЕХНОЛОГИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА РЕЛЕФЕН ДИЗАЙН ПОДВЪРЗИЯ НА ОУЕН ДЖОУНС ЗА „ПСАЛМИТЕ НА ДАВИД. ПСАЛТИР НА ВИКТОРИЯ“

58.50 лв.

Автор : Малина Белчева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “
ISBN : 978-954-07-5369-0
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 464
Език : български

Описание

Книгата на д-р Малина Белчева е приносно, цялостно теоретико-практическо изследване върху релефния дизайн на подвързията на книгата „Псалмите на Давид“ от специалните колекции на библиотеката „Райерсън и Бърнам“ в Музея за изящни и приложни изкуства на Чикаго.  В него колегата тя прави широк обзор на научните трудове и изследванията върху викторианския стил подвързии и на публикациите, свързани с технологията на релефната подвързия на „Псалмите на Давид“, тя проучва статии, дисертации и други документи по темата от обществени и частни архиви, изследва патентите и постига значими резултати в изследователско отношение.
Така на базата на широки изследвания на структурата на викторианския дизайн и подвързия, както и технологията на хартията, кожата, украсата, вариантите за свързване на книжното тяло с кориците и на обзор на направените в миналото реставрационни намеси върху книгата от колекцията на музея в Чикаго д-р Белчева демонстрира един оптимален модел за реконструкция на книжното тяло при „Псалмите на Давид“, като защитава неговата реализация с визуални документи от реставрационния процес, със съпътстваща документация, с диаграми, графики, таблици и фотографии.
Направен е обстоен анализ на патентите, асоциирани с книгата „Псалмите на Давид“; тук се представят резултатите от проведеното от Малина Белчева изследване върху запазените до днес екземпляри от първото издание на книгата от колекциите на институции в Европа, Америка, Австралия и Нова Зеландия; пространно се анализират историята на „папиемаше“ структурата и техническите и естетическите аспекти на подвързията на изследваното издание „Псалмите на Давид“. 
Д-р Малина Белчева е философ и изследовател, началник отдел „Редки и ценни издания“ в Университетската библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Творческите търсения на д-р Белчева са в областта на философията на политиката, изкуството и правото, историята и теорията на консервацията и реставрацията и на историята на изкуството. Член е на Съюза на учените в България, Съюза на българските художници, Асоциацията на реставраторите в България, както и на международни професионални организации – Международния институт за консервация и реставрация на произведения на изкуството (IIC, UK) и Американския институт за консервация и реставрация на произведения на изкуството (AIC, USA). Публикува свои изследвания в областта на философията и историята на изкуството. Със свои фотографии и художествени произведения участва в национални и международни изложби в Европа и Америка. Нейни творби са притежание на международни частни и обществени колекции.