Инструментален анализ

150.00 лв.

Автор : Гари Крисчън , Джеймс О Рейли
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9540706475
Година : 2003
Корица : твърда
Страници : 1024
Език : български

Изчерпан

Описание

В последните десетилетия аналитичната химия претърпя много съществени промени главно в две направления. От една страна, в нея навлизат масово физичните (инструменталните) методи на анализ. Те подобряват такива основни параметри на анализа, като възпроизводимост, точност и селективност, повишават експресността и производителността, снижават себестойността и правят анализите податливи на автоматизация. Другата страна на тези промени е в приложението на математичните методи за планиране на експериментите и обработка на получените резултати, което позволява да се оценят техните достоверност и значимост, както и да се разшири информацията, извличана от аналитичните данни.
Съобразно с тези радикални изменения се менят основно начините и формите на преподаване на този основен за химическото образование предмет. Преводът на настоящия учебник има за задача да подпомогне усилията за подобряване на образованието в сферата на съвременните инструментални методи, както и на тяхното приложение в аналитичната практика у нас.
За пръв път в нашата страна отделни лабораторни занятия по някои физични методи на аналитичната химия започват да се водят в Софийския университет още в края на двадесетте години, но курс по тази дисциплина се въвежда в началото на петдесетте години. Тогава излиза и „Ръководство за упражнения по физични методи на аналитичната химия“ (1954), а след него – и „Учебник по физични методи на аналитичната химия“ (1965) от Хр. Шейтанов и Н. Йорданов, които четат този курс съответно в Политехниката и Университета. По-късно се появяват и ред други учебници, учебни пособия и книги, посветени на отделни аспекти и методи на дисциплината.
Значителното място, което днес заема тази дисциплина в преподаването и практиката на аналитичната химия, обаче налага обезпечаването й у нас с необходимата съвременна литература, която да покрие широк спектър от инструменталните методи, както с оглед на теоретичните им основи, така и от гледна точка на възможностите за практическо използване и други приложни аспекти (апаратура, типични обекти, специфични ограничения и недостатъци).

 

Също може да ви хареса…