-10%

Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век

13.50 лв.

Автор : съставител Искра Баева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4118-5

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 416

Език : български

Описание

Предлаганият сборник с научни изследвания „Интеграция и дезинтеграция 6 Европа през 80-те години на XX в.“ е резултат от успешно реализирания проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Ох­ридски“, на тема „Европейски интеграционни процеси през 80-те години на XX век“ и на проведената по същия проект научна конференция. Разли­ката между проекта и заглавието не е случайна, тя се дължи на повратния характер на предпоследното десетилетие на XX в. Книгата съдържа науч­ните изследвания на двадесет и шест учени от седем научни институ­ции, както и бивши докторанти, реализирани в различни държавни инсти­туции. Повечето автори са млади учени, но читателят ще намери публи­кациите и на опитни изследователи на обществото, които очертават панорамната картина на 80-те години.

Основните тематични кръгове на отпечатаните студии и статии представят успешните и неуспешните интеграционни процеси в двете части на разделена Европа — Общия пазар на Запад и Съвета за икономичес­ка взаимопомощ на Изток. Едновременно с тези основни теми събраните в сборника материали анализират по-широките проблеми, пред които е изправена Европа, а и светът през десетилетието, което слага край на Студената война и открива нова епоха в развитието на човечеството.