ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТ ІІ

8.20 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-148-1

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 280

Език : български

 

Код: 978-619-226-148-1 Категории: , ,

Описание

Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни.

Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка.

1. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

2. Закон за марките и географските означения

3. Закон за промишления дизайн

4. Закон за топологията на интегралните схеми

5. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни

Информационно приложение