ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТ I

7.90 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-147-4

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 288

Език : български

Код: 978-619-226-147-4 Категории: , ,

Описание

Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни.

В Информационното приложение са поместени списъци на многостранни международни договори и на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, препращания към актове по прилагането на законите и между правни норми, включени в сборника.

1. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

2. Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (ЗАдмРег)

3. Закон за филмовата индустрия (ЗФИ)

4. Закон за радиото и телевизията (извлечение) (ЗРТ)

5. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗадължДепоз)

Информационно приложение

I. Списък на многостранни международни договори в областта на закрилата на авторското право и сродните му права, по които Република България е страна

II. Списък на актове на правото на Европейския съюз в областта на закрилата на авторското право и сродните му права