-10%

Интернет тълпите

20.70 лв.

Автор : Дончо Градев , Александър Маринов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540752532

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 320

Език : български

Описание

„Да навлезеш в изследователско поле, което е в процес на формиране, се изисква научна дързост. Дончо Градев и Александър Маринов се осмеляват да прекрачат във виртуалната реалност от класическия терен на социологията и социалната психология, за да покажат, че интернет не е магически феномен, както се възхищават пламенните му почитатели, а е продължение на същите обществени взаимоотношения, познати откакто свят светува. Демитологизирането на интернет връща човешката същност на IT технологиите, които в зората на масовизирането си през 90-те години на ХХ век изглеждаха като нейно отрицание.

Човекът и неговата социална среда не са отживелица. Големият въпрос е как се трансформират в ерата на интернет, която не е нищо друго освен по-високо стъпало в общественото развитие. „Бягството от всекидневието в полето на социалните мрежи не трябва да се схваща като подмяна на едно равнище на общуване с друго. Човек е един и той повтаря много от себе си в едни или други ситуации на общуване – пише Градев и добавя: – Електронните тълпи копират по смисъл модела на масите от реалността“.

Светослав Терзиев

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Светослав Терзиев …………………………………………………………………………………………………………. 7

ПЪРВА ГЛАВА

ПОГЛЕД НАЗАД: ТЪЛПИТЕ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ГУСТАВ ЛЬОБОН

Дончо Градев …………………………………………………………………………………………………………………… 21

ЛЬОБОН И КОНТЕКСТЪТ НА НЕГОВИТЕ ИДЕИ ………………………………………………………… 21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЪЛПИТЕ ………………………………………………………… 28

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЪЛПИТЕ ……………………………………………………………. 34

ЛИДЕРЪТ И ТЪЛПИТЕ ……………………………………………………………………………………………….. 50

ВТОРА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПИТЕ

Александър Маринов ……………………………………………………………………………………………………. 61

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ: ЖИЗНЕНОТО ПРОСТРАНСТВО

НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПИТЕ ……………………………………………………………………………………………. 61

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПАТА …………………………………………………………………. 78

НЯКОИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО

НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПИТЕ: ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ

И ПРИЛОЖНА ОРИЕНТАЦИЯ …………………………………………………………………………………….. 81

ТРЕТА ГЛАВА

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: ВСЕКИДНЕВИЕТО НА НОВИТЕ ТЪЛПИ

Дончо Градев …………………………………………………………………………………………………………………. 116

ИНТЕРНЕТ ТЪЛПИТЕ И ПУСТЕЕЩИТЕ МЕСТА

НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ……………………………………………………………………………………………….. 123

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ УЕДНАКВЯВАТ ИНДИВИДИТЕ

И ГИ ПРЕВРЪЩАТ В ТЪЛПА ……………………………………………………………………………………… 128

ФАЛШИВОТО АЗ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ………………………………………………………………. 141

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

БЛОГЪРИТЕ: „ПАСТИРИТЕ“ НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПИТЕ

Александър Маринов ………………………………………………………………………………………………….. 154

БЛОГЪРИТЕ КАТО ОНЛАЙН ЛИДЕРИ НА МНЕНИЕ

(ДИГИТАЛНИ ИНФЛУЕНСЪРИ) ……………………………………………………………………………….. 158

ВОДАЧИ И ТЪЛПИ В БЛОГОСФЕРАТА ………………………………………………………………………. 174

ПЕТА ГЛАВА

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, СЛУХОВЕТЕ И БЕЗКРИТИЧНОСТТА

НА НОВИТЕ ТЪЛПИ

Дончо Градев …………………………………………………………………………………………………………………. 181

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ: КОНЮНКТУРНАТА АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА …………… 181

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ В ТЕОРИЯТА ЗА СЛУХОВЕТЕ ……………………………………………… 194

БЕЗКРИТИЧНОСТТА НА НОВИТЕ ТЪЛПИ ……………………………………………………………….. 223

ШЕСТА ГЛАВА

ТРОЛОВЕТЕ: АГРЕСИВНИТЕ ПРОВОКАТОРИ

НА ИНТЕРНЕТ ТЪЛПАТА

Александър Маринов …………………………………………………………………………………………………. 240

ЗАВИСИМОСТИ И АГРЕСИЯ В ИНТЕРНЕТ ………………………………………………………………. 240

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ТРОЛ ………………………………………………………………………………………….. 244

ТИПИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ТЕРЕН НА ДЕЙСТВИЕ НА ТРОЛОВЕТЕ ……………………. 247

УСЛОВИЯ ЗА ПОЯВАТА НА ТРОЛОВЕТЕ ………………………………………………………………….. 250

ЗАЩО НЯКОИ ХОРА СТАВАТ ТРОЛОВЕ И КАКВА Е ТЯХНАТА МОТИВАЦИЯ …………. 258

ПРОФЕСИЯ ТРОЛ ………………………………………………………………………………………………………. 261

ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРОЛОВЕТЕ …………………………. 269

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Александър Маринов, Дончо Градев ……………………………………………………………………… 279

БИБЛИОГРАФИЯ …………………………………………………………………………………………………… 289