ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕВОЛЮЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕТО. ВТОРА ЧАСТ. ХІХ–ХХІ ВЕК

17.00 лв.

Автор : Милка Терзийска

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4968-6

Година : 2020

Корица : мека

Страници :

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-07-4968-6 Категория:

Описание

Настоящото изследване има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество. Показана е взаимовръзката между информационните революции и образованието – как, от една страна, образованието подготвя информационните революции, и от друга страна, как информационните революции влияят върху характера на образованието в дадена епоха.

Гл. ас. д-р Милка Терзийска е преподавател в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавала е история на педагогиката и българското образование във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и във Факултета по начална и предучилищна педагогика (сега ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем преподава психолого-педагогически основи на информационната култура, сравнително предучилищно образование и история на детството.

Автор е на монографиите „Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (от Х в. до Освобождението)“ (2009), „Димитър Кацаров и Движението за ново възпитание“ (2013), „Детството – познато и непознато: от инфантицида до дигиталното детство“ (2018), както и на други публикации по теми от история на педагогиката, история на българското образование, история на детството, движението за ново възпитание, съвременните европейски политики и от практики по отношение подготовката на докторантите и преподаването на религии като неконфесионален учебен предмет в обществените училища на европейските страни и подготовката на учители по религии и др.

Също може да ви хареса…