Информационните революции и образованието Ч.1: От древността до XVIII век

16.00 лв.

Автор : Милка Терзийска

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски“

ISBN :978-954-074-704-0

Година : 2019

Корица : Мека

Страници : 320

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-074-704-0 Категории: ,

Описание

Настоящото изследване има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество. Показана е взаимовръзката между информационните революции и образованието – как, от една страна, образованието подготвя информационните революции, и от друга страна, как информационните революции влияят върху характера на образованието в дадена епоха.

Гл. ас. д-p Милка Терзийска е преподавател в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ към факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавала е история на педагогиката и българското образование във факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и факултета по начална и предучилищна педагогика (сега фНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем преподава психолого-педа-гогически основи на информационната култура, сравнително предучилищно образование и история на детството. Автор е на монографиите „Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От X в. до Освобождението)“ (2009), „Димитър Кацаров и движението за ново възпитание“ (2013), „Детството – познато и непознато: от инфантицида до дигиталното детство“ (2018), както и на други публикации по теми от история на педагогиката, история на българското образование, история на детството, движението за ново възпитание, съвременните европейски политики и практики по отношение подготовката на докторантите и преподаването на религии като неконфесионален учебен предмет в обществените училища на европейските страни и подготовката на учители по религии и др.