-25%

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

9.00 лв.

Автор : Милен Замфиров

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски“

ISBN :978-954-074-696-8

Година : 2019

Корица : Мека

Страници : 176

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-074-696-8 Категории: ,

Описание

Настоящата книга Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности е на базата на защитения дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ „Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика“, чиято защита беше през 2017 г. във ВТУ.

Навлизането на компютърните технологии от началото на 21 в. е главоломно: различни операционни системи, офис пакети, Интернет услуги, бърз хардуер. Поради това в учебния процес навлизат все повече дисциплини, застъпващи обучението в областта на информационните технологии, както на университетско ниво, така и вече във всички степени на училищното ниво.

Вече няма училище в България, което да не е оборудвано чрез държавни финансиращи програми, с поне един компютърен кабинет. Често се срещат училища, особено средните училища, с по няколко компютърни кабинета. Но хардуерното оборудване често изпреварва софтуерното, особено що се отнася до обучението по различните дисциплини в училище. Обучението само по себе си по информационни технологии в училище вече не е достатъчно. Образователната среда изисква и търси все повече специализирани разработки, които да удовлетворят потребностите на учениците от нови и разнообразни технологии в почти всеки учебен предмет.

Монографията е посветена именно на изследването на взаимовръзката между информационните технологии и влиянието им върху нивото на постижения по математика от ученици със специални образователни потребности.