„Ислямът е заплаха.“ Лъжа!

14.00 лв.

Автор : Франко Кардини

Издателство : Изток-Запад

ISBN : 978-619-01-0234-2

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Описание

Авторът продължава неравната борба по разясняване и осветляване на отношенията между Запада и мюсюлманския свят. Той изследва тази комплексна, полиморфна и противоречива реалност, която още остава непозната за повечето от нас. Тезата за „заплахата ислям“ често се използва за изместване на важните теми от дневния ред и насаждане на страх в общество, в което доминират чисто икономическите интереси. Истинският враг се оказва несправедливото устройство на този свят, абсурдното разделение на човечеството, охолството на шепа хора и бедността на милиони.

Сава Славчев
Съдържание

Увод

Глава първа. Ако трябва да сме педантични

Глава втора. Един призрак броди…

Глава трета. Страх, боязън и предпазливост

Глава четвърта. Основите на ислямофобията

Глава пета. „Не съществува умерен ислям“

Глава шеста. „Ислямът и модерността са несъвместими“

Глава седма. „Има само един ислям“

Глава осма. „Всички мюсюлмани са еднакви“

Глава девета. „Коранът е книга на войната“

Глава десета. „Европа и ислямът са извечни врагове“

Глава единадесета. „Мюсюлманите ни мразят“

Глава дванадесета. „Мюсюлманите завземат Запада“

Глава тринадесета. „Джихадизмът е компактна и организирана цялост“

Глава четиринадесета. „Да живее Арабската пролет“

Глава петнадесета. Eurabia felix

В заключение

Речник на термините

Библиографски бележки