-10%

Историческа социология на наказателните политики в България – том 3 – Наказателните стратегии в демократичното общество

27.00 лв.

Автор : Мартин Канушев

Издателство : Нов български университет

ISBN : 9786192331283

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 764

Език : български

Описание

Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражняване на наказателната власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите, но и върху контюинитета, приемствеността и наследството; различията срещу повторенията.
Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Моят проблем е социологически: какъв е специфичният начин, по който през различните периоди от „модерната“ българска история се организира връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила, които задействат властови-те отношения, за да произвеждат дискурси на истината?

„Да анализирам стратегиите на наказателната власт означава реално да уловя социалното функциониране на нейните механизми между две граници: между правните правила, които формално разграничават властта, и следствията на истината, които тази власт произвежда.“,

проф. Мартин Канушев