-10%

Историята в услуга на съвременността

19.80 лв.

Автор : Петър Първанов

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543264322

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 310

Език : български

Код: 9789543264322 Категории: , ,

Описание

Книгата разглежда историческите възгледи на Стефан Савов Бобчев (1853—1940). Заниманията ми по българска история обхващат проблеми, свързни със Средновековието, Възраждането, българския периодичен печат, Източна Румелия и биографии на българи. В съчиненията му по обща история се обособяват три тематични кръга. Текстове посветени на цялостното развитие на света за времето след Френската революция, съчинения върху историческото развитие на славянските народи и такива, които засягат историята на Балканско-Близкоизточния регион, както и биографии на личности, откроили се в световното развитие.

Съдържание

Увод

Исторически възгледи

Първа глава. Българска история

1. Записки по българска история 1867 г.

2. Учебници по българска история

3. Други съчинения по българска история

3.1. Средновековна българска история

3.2. Българско възраждане

3.3. Източна Румелия

3.4. История на българския периодичен печат

4. Биографиии на българи

4.1. Биографии на българи, свързани с правото

4.2. Духовни лица

4.3. Биографии на български обществени дейци преди и след Освобождението

4.3.1. Георги Раковски

4.3.2. Райко Жинзифов

4.3.3. Любен Каравелов

4.3.4. Петко Рачов Славейков

4.3.5. Други биографични трудове

Втора глава. Обща история

1. Най-нова политическа и социална история на света

2. История на славянските народи

3. Балкано-Близкоизточна история

4. Биографии на чужденци

Заключение

Извори и литература

1. Непубликувани извори

2. Публикувани извори

3. Публикации на Стефан Савов Бобчев

4. Периодични издания

5. Литература

Резюме на английски език