-10%

ИСТОРИЯТА И НЕЙНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УПОТРЕБИ

27.00 лв.

Автор : Георги Вълчев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-075790-2
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 254
Език : български

Описание

Георги Вълчев е доктор по история и доцент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – преподавател във Философския факултет, катедра „История и теория на културата“. Научните му интереси са в областта на историята на българската култура през периода ХIХ–ХХ в., процесите на нейната модернизация, формирането на българската национална идентичност, културното наследство и съвременните политики за неговото управление и социализация. Автор е на множество научни статии и публицистични материали, както и на монографичните изследвания „Чужденците в българската следосвобожденска култура“ (2001), „Сто години туристическо дружество „Сърнена гора“ (2003), „Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане“ (2010).
Миналото присъства навсякъде около нас. Наднича от най-неочаквани места. Навлиза дълбоко под различни форми дори в най-интимните ни човешки пространства и цялата му тази многолика множественост няма как да бъде нормативно удържана от „официалната“ история, реконструирана с обичайните научни методи и теории, тъй като с времето тя започва да надскача самата себе си, да съществува отвъд себе си в разнообразието на многобройните си употреби.
Настоящото изследване си поставя за основна цел да опише някои от формите на това съществуване на българското минало отвъд „официалния“ академичен исторически разказ за него, който, веднъж попаднал в сферата на публичното, започва своя самостоятелен живот и се превръща във важен градивен елемент на българското общество и неговата национална идентичност.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ………………………………………………………………………………7
Първа глава. Паисий Хилендарски и българското завръщане
в миналото …………………………………………………………………….18
Георги Раковски. В търсене на древните корени и поява на
новата образност …………………………………………………………….40
Николай Павлович. Оживялото минало и трудният път на
неговите образи ………………………………………………………………72
Втора глава. Възраждането като минало ……………………….102
Залезът на средновековната тема.
Новият героичен пантеон ………………………………………………102
Символното значение на Възраждането като отделна епоха
и новите практики на колективната памет ………………………..125
Първи спорове за наследството и постепенен залез
на Възраждането …………………………………………………………..131
Трета глава. Новото завръщане на Средновековието ……….169
Финални опити за осмисляне на Възраждането …………………169
Поява на новите места на памет и бавният залез на
Възраждането ……………………………………………………………….173
Начало на новото завръщане на Средновековието ……………..203
Заключение …………………………………………………………………237
Библиография ……………………………………………………………..241
Списък на илюстрациите ……………………………………………..251

Също може да ви хареса…