-10%

ИСТОРИЯ И ЕМАНЦИПАЦИЯ: КЛИО ИЗ ПАСАЖИТЕ НА МОДЕРНОСТТА

22.50 лв.

Автор : Димитър Божков
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5405-5
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 216
Език : български

Описание

Димитър Божков е преподавател в катедра „История на философията“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2013 г., като преди това е защитил дисертация в същата катедра. Автор е на статии в областта на философия на историята, философия на XIX и XX в., философия на изкуството. Част е от екипа съставители на антологиите „Еротичното и философската рефлексия“ и „Тялото: вариации, спекулации, доктрини“.
Съдържание
Въведение (Благодарности) ……………………………………………………….. 7
Увод ……………………………………………………………………………………………… 11
1. Вход към един объркан свят ……………………………………………. 19
2. Трагедия и суверенност ……………………………………………………… 43
2.1. Теория, истина, актуалност …………………………………………………. 46
2.2. Насилие и суверенност ………………………………………………………. 55
2.3. Фигурата на суверена ………………………………………………………… 60
2.4. Трауершпил, трагедия, мит и история ………………………………… 66
2.5. Хамлет – трагедия и политика …………………………………………….. 72
2.6. Заключение ……………………………………………………………………….. 81
3. Образи и предмети в Книга за пасажите ……………………… 83
3.1. Книга на пасажите, или
историята на големия град ……………………………………………………….. 87
3.2. За диалектическите образи
в Книга на пасажите ……………………………………………………………….. 98
3.3. Фантасмагория и желание ……………………………………………….. 121
3.4. Заключение ……………………………………………………………………… 149
4. Образът като опит за микроистория ……………………………. 151
4.1. Бароковата алегория ………………………………………………………… 152
4.2. Парижките пасажи и въображаемото ……………………………….. 159
4.3. Пробуждането като основна
историческа категория ……………………………………………………………. 169
4.4. Заключение, или
за превъплъщенията на историка …………………………………………… 176
5. Месианизъм и история ……………………………………………………. 177
Заключение ……………………………………………………………………………… 207
Библиография …………………………………………………………………………… 210

Също може да ви хареса…