История на българската държава и право. Част първа

15.00 лв.

Автор : Петко Петков
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-343-4
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 274
Език : български

Изчерпан

Код: 978-619-208-343-4 Категории: ,

Описание

Съдържание:
Предговор………………………………………………………………………………………………………………………. 7
 I.
Българският конституционализъм – теоретични ориентири.
Преглед на литературата по темата и развитието
на изследванията……………………………………………………………………………………………………….. 9
 II.
Цели и структура на дисциплината.
Хронологичен и тематичен обхват. Основни понятия…………………………………….. 24
 III.
Български идеи и проекти за държавно устройство
до средата на ХІХ век………………………………………………………………………………………………… 33
 IV.
Монархическият институт и Народното събрание
(парламентът) в българските държавоустройствени идеи и проекти………. 60
 V.
Войската в държавоустройствените проекти през ХІХ век……………………………. 83
 VI.
Републиканските идеи за държавно устройство
50-те – 70-те години на ХІХ век. …………………………………………………………………………….. 99
 VI­I.
Българските проекти за конституционно държавно
устройство и управление през 1875–1876 г. ……………………………………………………… 114
 VIII.
Типологизиране на идеите за държавно устройство
и управление в българското общество 1856–1876 г. ………………………………………. 133
 IХ.
Отражение на предосвобожденски държавоустройствени
и управленски идеи в българския проект за основен закон
от март 1879 г. и в Търновската конституция……………………………………………………. 149
 X.
Учредителното събрание от 1879 г. Дебатите
за Търновската конституция………………………………………………………………………………….. 172
 XI.
Основни държавни институции според
Търновската конституция. Отношения между властите………………………………… 195
 XII.
Великите народни събрания 1879–1911 г.
Измененията на Търновската конституция……………………………………………………….. 216
 XIII.
Формиране на българска конституционна
и управленска култура. Политическите нрави
в българското общество през ХІХ и в началото на ХХ в.
За „демократизма“ на българите. Българският национален
идеал – териториални и държавоустройствени аспекти.
Формиране и реализация през ХІХ–ХХ век………………………………………………………….. 234
 
Списък на съкращенията ………………………………………………………………………………………… 273

Също може да ви хареса…