-10%

История на Византийската държава

35.10 лв.

Автор : Георгий Острогорски

Издателство : Прозорец

ISBN : 978-619-243-282-9

Година : 2023

Корица : твърда

Страници : 736

Език : български

Описание

„Най-добрият наръчник по византийска история е ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЙСКАТА ДЪРЖАВА от Георгий Острогорски.“
Сирил Мангоу
„През 1940 година руският учен Георгий Острогорски публикува на немски език ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЙСКАТА ДЪРЖАВА. Това е първокласна работа. Текстът е съпроводен с изключително полезни и добре подбрани бележки. Отпратките дават много вярна представа за историята на Източната империя. Както показва заглавието, основната цел на автора е била да представи развитието на Византийската държава, както то е повлияно от вътрешните и външните политически процеси. Макар че политическата история преобладава, социалните, икономическите и културните феномени са взети под внимание… Книгата на Острогорски е блестящо научно съчинение и е абсолютно задължителна за изучаващите византийска история.“
Александър Василиев

 

 

Съдържание
Предговор
Списък на съкращенията в цитираната литература
Увод. Развитие на византийската историческа наука
1. Характерни черти на ранновизантийското държавно развитие (324—610)
1.1. Християнизираната Римска империя
1.2. Епохата на преселението на народите и на христологичните спорове
1.3. Юстиниановото реставрационно дело и неговият крах
2. Борба за съществуването и обновяването на византийската държава (610—711)
2.1. Войните с персите и аварите и реформаторското дело на Ираклий
2.2. Ерата на арабското нахлуване
2.3. Спасяването на Константинопол и изграждането на новия ред
2.4. Залезът на династията на Ираклеоните
3. Епохата на иконоборската криза (711—843)
3.1. Размирици около престола
3.2. Иконоборство и битки срещу арабите — Лъв III
3.3. Иконоборство и битки с българите — Константин V
3.4. Отстъпление на иконоборството и възстановяване на култа към религиозните изображения
3.5. Византия и Карл Велики
3.6. Реформите на Никифор I и външнополитическите опасности — Византия и Крум
3.7. Иконоборската реакция
4. Период на разцвет на Византийската империя (843—1025)
4.1. Начало на нова епоха
4.2. Епохата на правната кодификация: Василий I и Лъв VI
4.3. Византия и Симеон Български
4.4. Борбата на централната власт срещу феодалните сили и културният разцвет на византийския императорски двор — Роман Лакапин и Константин Багренородни
4.5. Епохата на завоеванията — Никифор Фока и Йоан Цимисхи
4.6. Кулминацията в разгръщането на византийското могъщество — Василий II
5. Господство на столичната чиновническа аристокрация (1025—1081)
5.1. Разпадане на средновековната византийска държава
5.2. Вътрешен и външнополитически упадък
6. Господство на военната аристокрация (1081—1204)
6.1. Съвземане на Византийската империя — Алексий I Комнин
6.2. Ново разширяване на могъществото и първи прояви на реакцията — Йоан II и Мануил I
6.3. Опитът за възстановяване на Андроник Комнин
6.4. Сривът
7. Латинско господство и възстановяване на Византийската империя (1204—1282)
7.1. Образуване на новата държавна система
7.2. Възход и упадък на Епир. Никейска победа
7.3. Преди реставрацията
7.4. Възстановяване на византийското могъщество — Михаил VIII
8. Упадък и залез на Византийската империя (1282—1453)
8.1. Византия като малка държава
8.2. Епохата на гражданските войни. Сръбското господство на Балканите
8.3. Османското нахлуване на Балканския полуостров. Византия като турска васална държава
8.4. Гибел
Хронологическа таблица
Списък на владетелите
Родословни таблици на византийските династии

Също може да ви хареса…