История на новобългарския книжовен език

19.80 лв.

Автор : Диана Иванова

Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски “

ISBN : 9786192022129

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 520

Език : български

Изчерпан

Описание

Целта на този учебник е да представи процесите на формиране и развитие на новобългарския книжовен език от епохата на Предвъзраждането и Възраждането до наши дни . Включването на Предвъзраждането /XVII – средата на XVIII век / като значим етап в книжовноезиковата ни история се основава на разбирането , че протичащите през този период езикови процеси и тенденции се проектират в следващия век и подготвят почвата на същинското езиково строителство през Българското възраждане . Затова както в цялостната история на българския книжовен език , така и в историята на новобългарския книжовен език е необходимо да има отделна част , посветена на второто след Кирило – Методиевата епоха книжовноезиково зазоряване /новобългарското / , отразено в новобългарските дамаскини .