-10%

История на племената в Югозападна Тракия през І хил. пр. Хр.

18.00 лв.

Автор : Петър Делев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540736914
Година : 2014
Корица : твърда
Страници : 546
Език : български
Код: 9789540736914 Категории: ,

Описание

Настоящето изследване е посветено на историята на античните племена в област, наречена тук условно Югозападна Тракия и включваща основно териториите около поречията на реките Струма и Места /античните Стримон и Нестос/.
Определянето на този район като Югозападна Тракия е, разбира се, условно и се основава на лесно установимия факт, че в преобладаващата си част племенните общности, засвидетелствани в него през първото хилядолетие пр. Хр., имат тракийски характер.
Основен обект на изследване са племената с тяхната история. Настоящето изследване се базира основно на опита възможно най-пълно да бъдат привлечени, анализирани и използвани съществуващите писмени извори, предимно старогръцки и в по-малка степхен латински и византийски, съдържащи информация за историята на племената в Югозападна Тракия.
Съдържание
Увод
Първа част. Югозападна Тракия
Географски преглед
Реки, езера и крайбрежие
Планини
Области
Градове
Исторически преглед
До средата на VІ в. пр. Хр.
От средата на VІ в. до 437 г. пр. Хр.
От 437 до 348 г. пр. Хр.
От 348 до 148 г. пр. Хр.
От 148 г. пр. Хр. до 46 г. сл. Хр.
Втора част. История на племената
Агриани
Беси
Бисалти
Бистонци
Ботиеи
Бриги
Бризи
Граеи
Дентелети
Дерони
Дерсаи
Диаки
Дигери
Дии
Диобеси
Дионисии
Добери
Дрои
Едонци
Зеелеи
Зерании
Ихни
Карбилеси
Койлалети
Крестонци
Крусаи
Лееи
Летаи / гетаи
Меди
Мигдонци
Нестийци
Одоманти
Одонци
Орбелийци
Орески
Панаи
Пеласги
Пеонци
Пеопли
Пиери
 Сапеи
Сатри
 Сатрокенти
Сиалети
Синдонеи
Синти
Сириопеонци
Ситонци
Скомбри
Стримонци
Тинтени
Тирсени
Халети
Халкидци
Заключение
Резюме на английски език
Библиография
Индекси

Също може да ви хареса…