-15%

История на Първия кръстоносен поход

29.75 лв.

Автор : Владимир Владов

Издателство : Иврай

ISBN : 978-954-9388-68-8

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 376

Език : български

Изчерпан

Описание

„Тази история се опитва да пресъздаде обективно и достоверно събитията, свързани с Първия кръстоносен поход, от причините за обявяването му до освобождаването на Йерусалим и основаването на латинското кралство. За целата са използвани голям брой древни хроники, представяйки гледните точки на франки, нормани, византийци, арменци, евреи и мюсюлмани. Събитията са подробно описани, за да може читателят да получи по-ясна представа за епохата, нравите и ценностната ситема на обществото. Особено внимание е отделено на действията на личности и групи от хора в екстремни ситуации, сблъсъците между идеализъм и прагматизъм, вяра, морал и първични инстинкти. Текстът е илюстриран със значителен брой цветни миниатюри от XII до XV век и множесто карти.“

Съдържание

Въведение. Селджуците, василевсът и папата

Глава първа. Селджуците

Възходът на исляма

Основаването на Селджукската империя: управлението на Тугрил бей, управлението на Алп Арслан

Управлението на Малик Шах: управлението на Малик Шах и Низам ал-Мулк; Теркен хатун и сватбата на халифа; Ал-Муктади и Махмалак; конфликтът между Теркен хатун и Низам ал-Мулк

Убийството на Низам ал-Мулк и смъртта на Малик Шах: конфликтът между Малик Шах и Низам ал-Мулк; уволнението на Абу Шуджа; убийството на Низам ал-Мулк; смъртта на Малик Шах

Борбата за трона — Берк-Ярук срещу Мамуд: Теркен хатун в Багдад; събитията в Исфахан и в Рей; Теркен хатун в Исфахан; битката при Боруджирд и убийството на Тадж ал-Мулк; обсадата на Исфахан

Тутуш малик на Сирия

Борбата за трона — Берк-Ярук срещу Тутуш и намесата и Исмаил ибн Якути: Рахба и Нисибин; битката при ал-Мудая, Диар-Бакр и Азербайджан; намесата на Исмаил ибн-Якути; краят на експедицията

Берк-Ярук в Багдад: убийствата на Исмаил и Ялбард; смъртта на ал-Муктади; убийството на Текиш; Берк-Ярук и Мухаммад

Втората експедиция на Тутуш: действията на Тутуш в Сирия и битката при Тел ал-Султан; Берк-Ярук в Мосул и Нисибин; кампанията във Фарс; смъртта на Теркен хатун; разгромът на султанската армия

Берк-Ярук в Исфахан и борбата за Багдад: Берк-Ярук в Исфахан и смъртта на Махмуд; Тутуш в Хамадан и Рей; борбата за Багдад

Битката при Рей

Процесът срещу Муаяд ал-Мулк

Наследството на Тутуш: Рудуан малик на Алепо; бягството на Дукак; Дукак малик на Дамаск; междуособици в Алепо

Гражданската война в Сирия — Рудуан срещу Дукак

Намесата на Фатимидите в Сирия

Глава втора. Василевсът

Първите години от царуването на Алексий Комнин. Нашествията на норманите и турците: Алексий Комнин император; нашествието на норманите; събитията в Мала Азия

Войната с печенегите: войната с печенигите; Алексий Комнин и Робер Фризиеца; борбата с Чака; разгромът на печенигите

Наследствтото на трона и войната с турците: Умбертопул, Ариев и Григорий Гаврас, наследството на трона; обсата на Митилина; въстанията в Крит и Кипър; борбата за Никея; Кълъч-Арслан; обсадата на Абидос

Проблемът със сърбите и заговорът на Никифор Диоген: настъплението на сърбите; самозванецът; заговорът на Никифор Диоген; преговорите в Вукан

Нашествието на куманите: нашествието на куманите; укрепването на южната граница

Глава трета. Папата

Реформирането на Църквата и Войната за инвеститурата: Григорий VII и Войната за инвеститурата; Виктор III

Урбан II: Урбан II и борбата му срещу императора; Велф и Матилда; Урбан и Алексий Комнин; походът на Хайнрих в Италия; измяната на Конрад; признанията на Евпраксия

Част първа. Клермон, Никея и Дорилея

Глава четвърта. DIEU LE VEUT

Пиер Отшелника в Йерусалим: животът на Пиер Отшелника; Йерусалим под властта на мюсюлманите; мисията на Пиер в Светия град

Алексий Комнин мисията на Пиер

Отлъчването на Филип I и съборът в Пияченца: съборът в Пияченца; Евпраксия; византийските пратиници в Пияченца; Урбан предпочита да обяви кръстоносния поход във Франция; Филип I и Бертрад дьо Монфор

Срещата с Конрад и пътуването до Клермон; съборът в Клермон; приети канони; архиепископът на Лион примат на Галия; обявяването на кръстоносния поход

Пътуването на папата из Франция: пътуването на папата из Франция; конфликтът между Велф и Матилда и съборът в Ним; папата и морските републики; Адемар дьо Монтей; Раймон дьо Сен-Жил

Глава пета. Първите кръстоносци

Василевсът и кръстоносния поход

Обществото в Западна Европа и кръстоносния поход

Пиер Отшелника и Готие Голтака: походът на Пиер Отшелника от Бери до Кьолн; Филип I, Хуго дьо Вермандоа и кръстоносния поход; финансирането на експедицията; Пиер и евреите; Пиер и Готие от Кьолн; Походът на Готие до Константинопол; походът на Пиер през Унгария и щурмът на Землин; боят при р. Сава и ограбването на Белград; боят при Ниш; походът на Пиер до Константинопол; кръстоносците пред Константинопол и на брега на Витиния

Експедициите на Готшалк и Фолкмар: походът на Готшалк; походът на Фолкмар

Погромите срещу евреите и кръстоносния поход на Емих фон Флонхайм: евреите в Рейнскат област и прокламацията на Годфроа дьо Буйон; погромът над евреите в Шпайер; погромът във Вормс; Емих фон Флонхайм в Майнц; погромът над евреите в Кьолн и съседните села Нойс; Вевелингхофен, Есен, Ксантен, Мьорс, Керпен, Гелдерн; погромите в долината на р. Мозел; обсадата на Визелбург (Мосон)

Хуго дьо Вермандоа, Ксеригордон и Кивотос: походът на Хуго дьо Вермандоа; кръстоносците в Кивотос; Ксерирогодон; разногласията сред кръстоносците; разгромът на кръстоносците; Пиер, Алексий Комнин, Хуго дьо Вермандоа и събитията в Кивотос

Глава шеста. Кръстоносният поход на бароните

Годфроа дьо Буйон: Годфроа дьо Буйон и маршът му през Германия и Унгария; маршът през Византия; конфликтът между Годфроа и Алексий; споразумението; спорът за хронологията

Боемон: Боемон взема кръста; походът през Византия; преговорите с Алексий

Робер, херцог на Нормандия, Етиен, граф на Блоа и Шартр и Робер, граф на Фландрия: походът на Робер дьо Норманди, Етиен дьо Блоа и Робер дьо Фландр; писмото на Урбан до Алексий

Раймон дьо Сен-Жил: маршът на Раймон дьо Сен-Жил през Далмация; маршът на провансалците през Византия; преговорите между Раймон и Алексий; действията на Танкред; Алексий, Боемон и Раймон

Глава седма. Никея и Дорилея

Маршът на кръстоносците към Никея: планът на съюзниците; маршът към Никея

Робер дьо Норманди и Етиен дьо Блоа в Константинопол

Кръстоносците пред Никея

Битката при Никея

Обсадата на Никея: обсадата на Никея; Алексий Комнин и франкските барони

Битката при Дорилея: маршът към Дорилея; битката при Дорилея

Маршът през Фригия и Писидия: маршът до Антиохия в Писидия; болестта на Раймон; раняването на Годфроа; маршът на армията до Хераклея

Танкред и Бодуен в Киликия: маршът на авангарда към Киликия; обсадата на Тарс; Танкред в Адана и Мамистра; завладяването на Тарс; Гинемер; боят при Мамистра

Походът към Антиохия: маршът към Антиохия; експедицията на провансалците; кръстоносците в Мараш; щурмът на Александрет; завладяването на Артазия

Експедицията на Бодуен дьо Булон към р. Ефрат

Съкращения

Бележки

Библиография

Карти и планове

Илюстрации