История на Русия. Том 2. XIX – началото на XX век

22.00 лв.

Автор : Николай Цимбаев

Издателство : Парадигма

ISBN : 954-326-022-2

Година : 2007

Корица : мека

Страници : 366

Език : български

Описание

Книгата е изградена върху принципа на тематично-хронологичния подход. Започва с убийството на император Павел I в нощта на 11 срещу 12 март 1801 г. и идването на власт на неговия син Александър I (1801—1825), който продължава възхода на Русия като европейска държава със собствен стил и подход при решаването на проблеми от вътрешен и международен характер. Приключва с рухването на самодържавието през февруари 1917 г., което слага край на Романовата династия, стояла начело на Русия близо четири века, и началото на съветския период, по времето на който СССР става една от двете суперсили на XX в.

Съдържание

Предговор

Глава 1. Вътрешната политика на Александър I

1. Проблемът за законността

2. Правителственият реформизъм

3. Конституционни начинания. Аракчеевщина

Глава 2. Външната политика на Руската империя през първата четвърт на XIX век. Отечествената война 1812 година

1. Русия в периода на Наполеоновите войни

2. Отечествената война 1812 година

3. Освободителните походи на руската армия през 1813—1814 г. Създаване на Виенската система

4. Източният въпрос. Русия и народите от Закавказието

Глава 3. Обществената борба при александър I. Декабристите

1. Консерватори и либерали

2. Организации на декабристите

3. Програмните положения на декабристите

4. 14 декември 1825 година

Глава 4. Вътрешната политика на Николай I

1. Апогей на самодържавието

2. Селският въпрос

3. Николаевската реакция

Глава 5. Общественият живот в Николаевска Русия

1. Чаадаев и казионният патриотизъм

2. Славянофили и западници

Глава 6. Външната политика на Николай I. Кримската война

1. Европейското равновесие

2. Източният въпрос. Русия в Северен Кавказ

3. Кримската война

Глава 7. Икономическото положение на Русия преди реформите

1. Структура на народното стопанство

2. Криза на крепостната система

Глава 8. Отмяна на крепостното право

1. 19 февруари 1861 година

2. Реформите на Александър II

Глава 9. Обществената борба след реформите

1. Епохата на шейсетте години

2. Народничество

3. Работническото движение в русия. Руският марксизъм

Глава 10. Самодържавието след реформите

1. Покрайнините на Русия

2. Източната криза. Руско-турската война 1877—1878 година

3. Вътрешнополитическото развитие. Контрареформите на Александър III

Глава 11. Развитие на капитализма в Русия

1. Селото след реформите

2. Промишлеността след реформите

Глава 12. Русия на границата на ХIХ—ХХ век

1. Икономическа модернизация

2. Вътрешното положение

3. Руско-японската война

Глава 13. Първата руска революция

1. Работническото и селското движение

2. Апогей на революцията

3. Първата и втората държавна дума

Глава 14. Третоюнската монархия

1. Властта и обществото

2. Реформите на Столипин

3. Русия в системата на международните отношения

Глава 15. Русия в Първата световна война. Февруарската революция

1. Юлската криза

2. Военните действия на Източния фронт

3. Народът, властта и войната

4. Гибелта на империята

Глава 16. Руската култура XIX — началото на XX век

1. Руската култура преди реформите

2. Руската култура след реформите

3. Руската култура от края на XIX — началото на XX в.