История на славянските езици. Том 1. Западни славяни

10.00 лв.

Автор : Валентин Гешев, Величко Панайотов, Иван Буюклиев, Иванка Гугуланова, Люба Стоянова, Маргарита Младенова, Ришард Михалик

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 954-07-1417-6

Година : 2000

Корица : мека

Страници : 252

Език : български

Код: 954-07-1417-6 Категории: ,

Описание

Предлаганият труд проследява историческия развой иа славянските езици от най-ранното им писмено засвидетелстване до формирането на техните съвременни стандартни форми през XVIII—XIX в. Разглежда се историческата еволюция на съответния говорим език на основата на данни от диалектологията и на запазените до наши дни книжовни паметници; проследяват се специфичните закономерности във формирането и развитието на книжовните славянски езици; представят се характерни за всеки отделен период книжовни текстове от различни жанрове с коментар и задачи за анализ.

В настоящия том са включени езиците от западнославянската група. Материалът е разпределен главно с оглед иа езиковото родство — езиците от очертаващите се два главни клона, чешко-словашка и лехитска група, са представени в непосредствена близост. На първо място са разгледани езиците с най-стари паметници от западнославянската езикова група, след това се преминава към езиците, чиято книжовноезикова история започва по-късно.