-10%

История на Средновековна София (IV–XIV в.)

27.00 лв.

Автор : Ани Данчева – Василева

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 978-954-09-1110-6

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 496

Език : български

Описание

Книгата е посветена на единадесетвековното съществуване на един от забележителните балкански градове през Средновековието — днешната столица на България — София.

Съдържание

Въведение

Първа глава. Сердика през IV—VII век

Градът при късноримските императори Диоклетиан (284—305) и Константин I Велики (306—337)

Император Юлиан Отстъпник и Сердика

Готи и хуни в историята на града

Сердика по време на славянските нашествия — VI—VII в.

Втора глава. Средец в историята на ранносредновековна България (809—1018 г.)

Българският хан Крум (796—814) включва Сердика в пределите на България

Градът в събитията от българската история до 971 г.

Сердика по време на Комитопулите и Самуилова България

Трета глава. Сердика (Триадица – Средец) в пределите на Византийската империя (1018—1194 г.)

Сердика и крепостта Бояна по време на въстанието на Петър Делян

Печенезите и Средецкагта област

Сердика — Триадика в бунтовническите прояви

Първите кръстоносци и сердикийците

Ролята на Сердика — Триадица във византийско-унгарския конфликт

Германският император Фридрих I Барбароса и Сердика

Четвърта глава. Средец — София в историята на Второто българско царство през XIII—XIV век

Градът в царството на първите Асеневци

Цар Иван II Асен и Средец

Севастократор Калоян и севастократорица Десислава и тяхната Боянската църква

Средец през първата половина на XIV в.

Завладяването на София от турците (1385 г.)

Пета глава. Първа част. Демографски и етнически промени в Сердика и нейната област през IV—VII век

Сердикийското население през I—III в.

Промените в състава на населението през IV—V в.

Етнически и социални промени през VI—VII в.

Пета глава. Втора част. Етнически състав в Сердика (Средец, Триадица, София) през IX—XIV в.

Славянизация и българизация на града

Етническите промени през византийското владичество

Шеста глава. Сердика — Средец — София — църковен и духовен център през IV—XIV век

Шеста глава. Първа част. Сердика — важен църковен и духовен център през IV — началото на XI век

Църковната община в Сердика до Събора от 343 г.

Догматичните учения през IV в. и Сердикийският събор от 343 г.

Християнизацията на сердикийското население през IV—VI в. и Сердикийската християнска община

Сердикийската епископия и митрополия — VIII — началото на XI в.

Шеста глава. Втора част. Сердика (Триадица — Средец — София) — важен църковен и духовен център през XI — края на XIV век

Сердикийската епископия през XI — края на XII в.

Еретическите учения в града и техните представители. Конфликти в Сердикийската (Триадишката) епископия

Средецката епископия (митрополия) в края на XII — края на XIV в.

Имената на София през вековете

Библиография

Извори

Историография

Списък на съкращенията