-10%

История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941-1942) и Драмска епархия (1943-1944) през прочита на архивните документи

18.00 лв.

Автор : Дилян Николчев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски ”

ISBN : 9789540750248

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 367

Език : български

Изчерпан

Описание

Доц. дбн Дилян Николаев Николчев е роден през 1961 г. в гр. Плевен. Завършил е богословие в Духовната академия (сега Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“) през 1986 г., както и право през 2008 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Специализирал е римско право в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1994 г. е преподавател по църковно право, брачно църковно право и устройство и управление на Българската православна църква в Богословския факултет. Два мандата е бил ръководител на катедра, понастоящем е председател на Общото събрание на Факултета. Автор е на монографиите „Брак, развод и последващ брак в Православната църква“, „Екзарх Стефан под „грижите“ на Държавна сигурност“ и „Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930 -1974)“, както и на повече от 120 статии и студии в български и чуждестранни научни издания, специализирани в областта на църковното право.

Трудът „История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941 – 1942) и Драмска епархия (1943 – 1944) през прочита на архивни документи“ проследява събития, факти и обстоятелства, свързани с неизвестни или малко известни моменти от българската църковна организация по време на Втората световна война в два от църковните субекти в новоприсъединените земи в Беломорска Македония едновременно с провежданата политика на Царство България в тези територии. Темата предлага на вниманието на читателите различни аспекти на проблема от историческа и църковноправна гледна точка. Документирането на проследените събития в Драмско със сигурност ще провокира дискусия въпреки в повечето случаи категоричността на използваните архивни материали. В тази връзка Дилян Николчев се надява историческата пропаганда да отстъпи пред документираната памет, която максимално се е опитал да „улови“ и предаде в изследването си за тези, които се интересуват от присъствието на българските граждански, полицейски, военни и църковни власти в Беломорието по време на Втората световна война. В строго научно-преподавателски аспект изследването е ориентирано към лекционните курсове и програми на дисциплините „Устройство и управление на БПЦ“, „История на БПЦ“ (нова и най-нова църковна история) и „Съвременна история на България“.