-10%

КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 3

27.00 лв.

Автор : Георги Д. Димитров
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5597-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 416
Език : български

Описание

Присъединяването на България към Европейския съюз е голямо неизвестно и за широката публика, и за академичната общност. В тритомника са напаснати „парченца от пъзела“ от този процес, създаващи исторически обемна, многоцветна, но вътрешно противоречива реалност. В съдържателно-фактологичен и архитектоничен план тя изразява историко-политическото своеобразие на предмет-проблем – българската интеграция в ЕС, каквато ни е поднесена в специфичната смислова система на съвкупния дискурс на интервюираните ключови участници в историческата битка за членство в ЕС.
Целта на изложението е да преведе читателя от отделните събитийни фрагменти към умопостижимия цялостен смисъл. Емпирично регистрираните хиляди (8638) факти гарантират достоверност на картината, а нейната системна окръгленост – значимостта на разпознатите елементи от този уникален и удивителен политически процес.
Проф. дсн, дпн Георги Д. Димитров е преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, на която е основател. Той е създател и на специалност „Социология“ в БУ „Неофит Рилски“. Бил е два пъти Fulbright старши изследовател (в Chicago University, 2002 и The George Washington University, 2010). Носител е на националната награда „Питагор“ за съществен принос към социалните и хуманитарните науки от утвърден български учен (2014). Последните 10 години проучва политиката за разширяване на ЕС.
СЪДЪРЖАНИЕ
ТОМ 3 КАК БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА ЕС И КАКВО ОТ ТОВА
ГЛАВА VІІІ. КОЙ КАК УЧАСТВА В БЪЛГАРСКАТА ПОДГОТОВКА
ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС 773
8.1. Защо България като цяло? 773
8.2. Подготовката за членство се концентрира върху завършека
на преговорите 777
8.3. Централни и маргинални субекти в подготовката 805
8.4. Основните участници по-отблизо 814
8.5. Периферните играчи 845
8.6. Отражение на историческата динамика върху начина
на провеждане на интеграцията в ЕК 864
8.7. Заключение: „И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье“ 882
ГЛАВА ІХ. ЗАЩО ТАКА ТРУДНО 890
9.1. Трудно, защото е тежко, а е тежко по много причини 890
9.2. Характерните секторни заприщвания (Bottle-necks)
в преговорите 920
9.3. Влияние на реформите върху хода преговорния процес 1018
9.4. Заключение: дали бихме започнали,
ако предварително знаехме за какво става дума 1038
ГЛАВА Х. И КАКВО ОТ ВСИЧКО ТОВА? 1043
10.1. Може ли интеграцията в ЕС на България
да бъде предмет за размисъл 1045
10.2. Борбата за ЕС – която е с характер на война 1087
10.3. Поуките от знанието за интеграцията в ЕС за нейното бъдеще
и бъдещето на науката за европеизацията 1095
10.4. Заключение: трябва ли ни епопея? 1116
ПРИЛОЖЕНИЯ 1125
БИБЛИОГРАФИЯ 1165

Също може да ви хареса…