КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

14.90 лв.

Автор : Бисерка Маронова

Издателство : Сиби

ISBN : 978-954-730-447-5

Година : 2007

Корица : мека

Страници : 320

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-730-447-5 Категории: ,

Описание

Новото издание излиза на пазара, за да даде отговор на въпроса как новите реалности се отразиха на пазара на недвижими имоти в България. Най-важният двигател на тези промени – влизането на България в ЕС, влияе на поведението на инвеститори и продавачи. Но не по-малко важни са и съществените изменения в нормативната база, имаща значение за сделките с имоти. В книгата са отразени новите правни положения в основните нормативни актове, даващи юридическата рамка на пазара с недвижимо имущество: Конституцията, Закона за собствеността; Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи; специалните закони, уреждащи собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; Закона за облагане доходите на физическите лица; Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за данък върху добавената стойност; Закона за местните данъци и такси; Закона за устройството и застрояването на Столичната община; изискванията, свързани с НАТУРА 2000.

Голяма част от новите материали, включени в изданието, са породени от актуални практически въпроси. Без да дава готови рецепти, книгата насочва вниманието на читателя към важните параметри на пазара, от чието проследяване зависи това, което в крайна сметка интересува участниците в него – накъде ще вървят цените и ще има ли обръщане на посоката, кой е моментът за успешна покупка или продажба на имот.