КАПАНЦИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ

50.00 лв.

Автор : Стоян Цонев
Издателство : Фабер
ISBN : 978-619-00-0950-4
Година : 2019
Корица : мека
Страници : 328
Език : български

Описание

Османски извори за садинските родословия
Сборникът е продължение на неотдавна отпечатаните под заглавие „Въбел – Раклум – Садина“ османски извори за садинската история и предлага на читателя непубликувани досега документални сведения, предимно от новопреведени нюфус дефтери (регистри на населението).
Авторът, в съдружие с д-р Невена Неделчева, успява да закупи поетапно „на ползу роду“ от Османския архив (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) в Истанбул серия от дигитализирани копия на разнообразни документи за капанския край, между които и твърде значими, обхващащи данни за жителите през времеви период от едно столетие (от 1750 до 1846 г.):
– джизие регистър
– нюфус дефтер
– дефтер за плащане на вергия
– нюфус дефтер
– подробен тапу тахрир дефтер.
С обнародването на новопридобитите данни, преведени от д-р Неделчева, и добавянето им към вече оповестените се създава великолепна възможност за разнообразни исторически и антропологични изследвания, краеведски, демографски, генеаложки, етнографски, социологически, икономически проучвания, сравнителни стопански, конфесионални, статистически анализи.

Информацията в сборника е систематизирана в табличен вид, включени са и фотографии на материалите.

Също може да ви хареса…