-10%

Карл Маркс и след него…

26.91 лв.

Автор : Петър-Емил Митев
Издателство : Изток – Запад
ISBN : 978-619-01-1233-4
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 352
Език : български
Код: 978-619-01-1233-4 Категории: , , ,

Описание

 

   XXI век ни изправя пред идейна и политическа дилема: „край на историята“ (по Фукуяма, т.е. да се приеме, че капитализмът е окончателна даденост) или „край на предисторията“ (по Маркс, т.е. да се очаква, че човечеството ще извърши „скок“ от „царството на необходимостта“ в „царство на свободата“). Авторът предлага троен отговор на този въпрос. Най-напред – чрез анализ на логическата структура на Марксовата теория. След това – исторически, като възпроизвежда аналитично сложната и противоречива научна драма на учението, създадено от Карл Маркс, чрез идейни портрети на ключовите актьори. И най-после – чрез равносметка на научните дискусии, протекли 50, 100 и 150 години след издаването на първия том на „Капиталът“. Перспективата ни изправя пред потребността от диалектическо „снемане“ (aufheben; едновременно преодоляване, запазване и по-нататъшно развитие) на марксизма от по-обща научна теория, своеобразен „постмарксизъм“. Първата крачка в това направление прави А. Богдàнов чрез създадената от него „тектология“ или всеобща организационна наука. Днес се съдържа в предизвикателството на „китайския марксизъм“. На всеки от двата казуса е отделено особено внимание.
Съдържание
Предговор
Енигмата „Маркс“
Фридрих Енгелс на 200
Социализъм и демокрация. Карл Кауцки и Едуард Бернщайн
Роза Люксембург: „Червената Роза“
Битката за Ленин
Якобинската традиция от Френската революция до Ленин
Изкореняването на троцкизма и безсмъртието на революционера
Сталин. Сталинизъм
Александър Богдàнов (1873–1928): първият постмарксист?
Николай Иванович Бухарин – теоретик на Новата икономическа политика
Десталинизация
Антонио Грамши и западният марксизъм
Херберт Маркузе и Новата левица
Китайският марксизъм
Край на историята или край на предисторията?

Също може да ви хареса…