Карст и карстови природни комплекси

20.00 лв.

Автор : Зорница Чолакова

Издателство : Neofeedback

ISBN : 9786197329254

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 266

Език : български

Описание

Феноменът „карст” е широко разпространен в различни според географското си положение природни комплекси. Изучаването му има основна роля не само за обогатяване и разширяване на научното познание, но и за развитието, планирането и управлението на територията, както и за ежедневието на хората.

Книгата „Карст и карстови природни комплекси” запознава читателите с основни въпроси свързани с понятието карст. В уводната част са изяснени произходът на думата и понятието „карст”, развитието на схващанията за него, както и основните типове карст и псевдокарст. Първа глава разглежда факторите за развитие на карста и карстовите процеси като специално внимание е отделено на различните литоложки особености, хидрогеоложки условия, географските фактори и условия и химичните карстови процеси. Във втора и трета глава последователно са разгледани повърхностните и подземните карстови форми. Проследено е многообразието при карите и въртопите, характеризирани са полигоналният карст, карстовите полета и долини, остатъчните възвишения, произходът и стадиите на развитие на пещерите и в формите в тях, подкрепени с много примери от различни територии в България и по света. Четвърта глава е свързана с основните морфолого-генетични типове карст, които са в основата и на разнообразието на карстовите комплекси. На тяхната същност, основни особености на хоризонталната и вертикалната структура, и класификацията им е посветена пета глава. Равностойно се използват понятията „карстов ландшафт” и „карстова геосистема”, както и подходите за тяхното разбиране и изследване. Последните две глави (шеста и седма) са посветени на изследванията и основните особености на карста в България. Специално място е отделено за развитието на изследванията на карста и пещерите в България. Направена е регионална характеристика на разнообразието на литоложките, хидрогеоложките, ландшафтните и природно-географските особености на карста и карстовите комплекси на територията на страната.

Книгата „Карст и карстови природни комплекси” е предназначена да подпомага обучението за карста и карстовите ландшафти в университетското образование по география, но тя може да бъде полезна за всички други изследователи, преподаватели, студенти и любители на природата и карста.