-10%

Каталог на българската орнитофауна

13.50 лв.

Автор : Димитър Н. Нанкинов

Издателство : ЕТО

ISBN : 9789549859584

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 358

Език : български

Изчерпан

Описание

Българската природа е щедро надарена с богато биологично разнообразие, сред което птиците заемат особено място. Необходимостта от създаването на настоящата монография произтичаше от липсата на публикуван Каталог на орнитофауната, който да включва най-важната информация за всичките 446 вида птици. съобщени, че се срещат в страната. Подобна книга е изключително полезна за професионалисти и любители орнитолози, за научни работници преподаватели във ВУЗ, учители, студенти, ученици и други, тъй като събраните и обработени в нея материали за българската орнитофауна са достъпни за използване. Значението на всеки каталог се измерва с обилието на информация, която той дава на читателите. Поради това Каталогът на българската орнитофауна е подробен справочник, който освен латинските и българските названия на разредите, семействата, подсемействата, родове, видовете и подвидовете наши птици, съдържа още в доста концентрирана сведения за: типовото название, автора дал (и публикувал) за първи името на птицата, годината на публикуване и литературния източник, е отразено първото съобщение за намирането на вида, неговото типово местонахождение (Terra typica – мястото, където е бил колекциониран екземплярът, по който е описан конкретният вид птица), синонимиката на латинските имена, използвана от различни автори в орнитологическата литература (особено в старата литература за българската орнитофауна), гнездови ареал и гнездене на вида, миграционни пътища, срокове на миграция, зимовища, местообитания и накрая неговата монотипност или политипност.