-10%

Католически църкви и некрополи в българските земи през ХV–ХVІІ век

22.50 лв.

Автор : Хитко Вачев

Издателство : Фабер

ISBN : 9786190013068

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 224

Език : български

Описание

За първи път в българската научна литература, обект на изследване в настоящата монография са проблемите за католическото църковно строителство, архитектура, гробните съоръжения и погребални практики на католиците в българските земи през периода XV – XVII век. За целите на проучването са използвани домашни и чуждестранни документи от епохата и резултатите от археологически проучвания. Разгледани са условията и факторите, които дават отражение върху мащабите и особеностите на католическото храмово строителство и архитектура. Установено е, че те са пряко зависими от историческите и социално-икономически условия, както и от всички аспекти на политиката на османската власт към Католическата църква. Разгледани са спецификите по отношение на статута, степента на развитие на обществено-социалния и културен живот на трите компактни групи население, които изповядват католицизма – дубровнишките колонисти, старите католически общности в северозападните български земи и павликяните. Значителна част от изследването е посветена на католическите църковни постройки от епохата, за които има информация и са представени различните форми на култово строителство. Архитектурната композиция и решенията на интериора са разгледани на фона на ритуално-обредните и служебни изисквания на Католическата църква. Въз основа на сведенията в писмените източници от епохата и резултатите от археологическите проучвания са изяснени редица въпроси свързани с топографията на некрополите, надгробните паметници, гробните съоръжения и ритуали. Книгата е предназначена както за специалисти, така и за максимално широк кръг от читатели, които имат отношение към културното ни наследство.

Съдържание

Въведение

Глава I. Условия и фактори за католическо църковно строителство

Глава ІІ. Католически храмове в българските земи през XV—XVII век

Храмово строителство в дубровнишките колонии

Католически църкви и манастири в северозападните български земи

Католическо църковно строителство в павликянските селища в северните български земи

Католическо храмово строителство в южните български земи

Глава III. Архитектура и интериорни решения на храмовете

Дубровнишките католически храмове

Католическите храмове в Чипровския регион

Католическите храмове в павликянските селища

Глава IV. Некрополите

Заключителни думи

Използвана литература

Резюме на английски език. Catholic churches and necropolises in the Bulgarian lands in the 15th—17th centuries