Качествен полумикроанализ

15.00 лв.

Автор : Донка Нанова, Люляна Кочева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540725901

Година : 2011

Корица : твърда

Страници : 416

Език : български

Описание

В четвъртото издание на учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Материалът е разпределен в 5 глави – техника на качествения полумикроанализ, аналитични реакции и комплексообразуване, системен качествен анализ, екстракционни и хроматографски методи в качествения анализ, общ ход за качествено изследване на вещество с непознат състав.
Освен от студентите от Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ учебникът може да се използва и от студенти от други ВУЗ, а също и от химици, които работят в аналитични лаборатории.