Кирило-Методиевска енциклопедия. Том IV. Т–Я

37.00 лв.

Автор : Колектив

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

ISBN : 954-430-949-7

Година : 2003

Корица : твърда

Страници : 752

Език : български

 

Описание

Кирило-Методиевска енциклопедия. Том IV. Т—Я

Кирило-Методиевската енциклопедия беше замислена преди повече от двадесет години като тритомно издание. След излизането на първите два тома — в 1985 и 1995 г., многобройните отзиви на слависти и медиевисти в България и в чужбина показаха, че тя се посреща с интерес и се превръща в необходим справочник. Ето защо при подготовката на третия том редакторите си поставиха за цел да обогатят максимално, доколкото е приемливо за справочно издание, съдържанието на статиите и особено библиографията към тях. Тази по същество нова тенденция отговаря на стремежа не само да бъде предоставена на читателите начална и основна информация за явленията, проблематиката и изследователите на Кирило-Методиевото дело, но и да бъдат изложени всички аспекти на даден въпрос в съответствие с най-новото състояние на научните изследвания. Осъществяването на идеята доведе до значително увеличаване на обема на третия том и се наложи материалът да бъде разделен на две части — т. III (П—С) и т. IV (Т—Я. Допълнение), което ще направи изданието по-удобно за използване.