Климатология (учебно помагало)

11.00 лв.

Автор : Мария Петрова

Издателство : ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-198-0

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 194

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание:

Предговор…………………………………………………………………. 7

Раздел I. Атмосфера и климат……………………….. 11

Тема 1. Науката „климатология“………………………………. 11

Тема 2. Земна атмосфера…………………………………………. 28

Раздел II. Климатични елементи………………….. 39

Тема 1. Температура на въздуха……………………………….. 39

Тема 2. Влажност на въздуха……………………………………. 53

Тема 3. Облаци. Мъгла…………………………………………….. 60

Тема 4. Валежи………………………………………………………… 69

Тема 5. Атмосферно налягане…………………………………… 81

Тема 6. Вятър………………………………………………………….. 89

Тема 7. Mетеорологична мрежа.

Mетеорологични наблюдения…………………………………… 98

Раздел III. Климатични фактори…………………. 117

Тема 1. Климатообразуваща роля на слънчевата

радиация……………………………………………………………….. 117

Тема 2. Климатообразуваща роля на атмосферната

циркулация……………………………………………………………. 127

Тема 3. Обща атмосферна циркулация…………………….. 147

Тема 4. Географски фактори на климата………………….. 153

Раздел IV. Климатът на земята…………………….. 157

Тема 1. Климатични класификации.

Климатични пояси и области в света……………………….. 157

Тема 2. Съвременни климатични изменения…………….. 167

раздел V. Тестови задачи за преговор………. 177

Приложения………………………………………………..184