Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България)

20.00 лв.

Автор : Орлин Събев

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 978-619-160-771-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 430

Език : български

Изчерпан

Описание

Орлин Събев е доктор на науките и доцент в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Автор е на монографиите „Османски училища в българските земи XV—XVIII век“, „Първото османско пътешествие в света на печатната книга“ и „Робърт колеж и българите“.
Доц. Събев води лекционния курс„Между перото и пресата“ в СУ„Св. Климент Охридски“ специалност„Библиотечно-информационни науки“.

„С това представително изследване, в което книгата се сравнява по значение с храм, Орлин Събев финализира дългогодишните си проучвания по един фундаментален културно-просветен проект, обхващащ историята на училищата, библиотеките, печатното дело и книгата в Османската империя.“
Проф. дин Любомир Миков

„Изминавайки неопределената граница между реалното и въображаемо битие на книгата, интерпретирана като единство на дух и материя, на слово и тяло, авторът разширява познанията за колективната и индивидуална идентичност и провокира осмислянето на нови аспекти от динамично променящите се дискурси между разума и вярата, между своето и чуждото.“
Доц. д-р Антоанета Балчева