-10%

Книжовността на българското Възраждане

27.00 лв.

Автор : Ани Гергова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4378-3

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 894

Език : български

Описание

Книгата се състои от десетки очерци и кратки сведения за възрожденски книжовници, обединявани по направления на деятелност. Наред с биографичните данни прозвучават гласовете на съвременници, включват се изказвания и тези на по-късни изследователи, цитират се откъси от техни творби или публикации. В разказа за тях има белези от нашата народопсихология, които имат проекция и в по-новите времена. За ориентация по отношение на разностранните им проявления от полза е приложеният към труда именен показалец.

Структурата на цялостното изложение следва хронологията, в която се разгръща възрожденската книжнина. Съдържанието позволява книгата да се чете не само последователно-изчерпателно, а и изборно – по определена в заглавията тема или за точно определена личност.