-10%

Княз Борис Първи . Съчинения в 5 тома. Tом 2

27.00 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540908144

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 512

Език : български

Описание

Съдържание

Предисловие

Княз Борис Първи

Предговор към изданието от 1969 г.

Покръстването на българите

– Деветият век в историята на Европа и България

– България по нов път

– Християнството в българските земи преди покръстването

– Проповедта на меча

Български църковен въпрос — „ябълка на раздора“ между Рим и Цариград

– „Духовен син“ на Византия

– Големият двубой

– Българският владетел на кръстопът

– В лоното на Римската църква

– Тържеството на дипломата

Мъдрият държавник княз Борис Първи

– Покровител на славянската просвета и книжовност

– Строител на държава и църква

– От трона към манастира

– Черноризецът държавник

– В края на изминатия път

– Присъдата на историята

Съкращения

Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VII — XI в.)

За тази книга и издаването ѝ

Увод

Извори, историография и методика на изследването

– Класификация и характеристика на изворите

– Историографски обзор на изследванията върху институциите кавхан и ичиргу боила

– Методика и задачи на изследването

– Обща характеристика и етапи в изграждането на военноадминистративна уредба на Първата българска държава

Кавханите

– Сигурни споменавания на титлата кавхан в историческите извори

– Предполагаеми споменавания на кавхани (VII — X в.)

– Езиков израз и етимологическо тълкуване на титлата кавхан

– Обща характеристика на функциите и ролята на кавханите в управлението на Първата българска държава

Ичиргу боилитe

– Интерпретация на сведенията (сигурни и предполагаеми) за ичиргу боилите в исторически извори

– Езиков израз и етимологическо тълкуване на титлата ичиргу боила

– Мястото на ичиргу боилата в системата на вътрешните боили

– Обща характеристика на функционалността и мястото на ичиргу боилите в управлението на Първата българска държава

Заключение

Библиография

Допълнения

Съкращения