-10%

Кой цивилизова древните гърци? Наследството от високоразвитата древноевропейска култура

10.80 лв.

Автор : Харалд Харман

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540915197

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 464

Език : български

Описание

„Светлината на ранните цивилизации изгрява от изток и озарява Европа. Европейското варварство напуска своята накултивирана тъма и пристъпва към светлината, приема благословията на цивилизацията… С новия набор от познания тя успява да роди собствена цивилзация, тази на древните гърци, която от своя страна просветлява другите народи. Но нима това е приказка?“

Харалд Харман

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Раждането на мита около Древна Гърция: гръцката цивилизация като буфер между ориентализъм и оксидентализъм

2. Ранната цивилизация на Древна Европа (от ок. 5500 г. пр. Хр.): материални характеристики, технологични нововъведения и културни институции

3. Дъщерите на Древна Европа: древноевропейските регионални култури през бронзовата епоха (от ок. 3000 г. пр. Хр.)

4. Гръцката внучка на Древна Европа: анатомия на една мозаечна култура ( от ок. 2000 г пр. Хр.)

5. Предгръцката владетелка на Акропола: Атина и атинският държавен култ

6. Истории на златото: Варненското съкровище, маската на Агамемнон и Златното руно на аргонавтите

7. Търговия: дългите традиции на търговските взаимоотношения във времето и пространството

8. Корабостроене, мореплаване и морска търговия: занаятчийски и търговски умения в културен обмен

9. Музите и техните древноевропейски образци: изкуствата, ритуалите и театърът в античното общество

10. Митологизираната героична епоха: Омир и неговите предгръцки герои

11. Писменост и смяна на писмеността: иновативни техники за писане от стара Европа до класическата Античност

12. Формиране на елинската идентичност: Делфи и Олимпия – средище на древногръцкото чувство за общност

13. Гръцкият модел за обществено добруване и неговите предгръцки корени

Епилог: Гръцката мозаечна култура като посредник между Древна Европа и следантичната западна цивилизация