-10%

Компютърно моделиране на хидроложки процеси и управление на речни басейни

Original price was: 35.00 лв..Current price is: 31.50 лв..

Автор : Емил Бурназки , Росен Илиев , Леонид Кирилов
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 9786192451929
Година : 2021
Корица : твърда
Страници : 317
Език : български

Описание

Монографията е посветена на изграждане на симулационни модели на хидроложки процеси , на оценка на водните ресурси и на подпомагане управлението на водите в речните басейни с помощта на компютърни програми. Чрез примери за речните басейни на Места и Струма на българска територия са представени компютърните системи HEC-HMS за моделиране на процеса “ валеж – отток “ при продължително или събитийно симулиране , WEAP за оценка и планиране на водните ресурси , MULINO за подпомагане вземането на решения при управление на водите с използване на многокритериален анализ за оценка на алтернативи , PRODEC за изграждане на процедури с разклонена дървовидна структура за вземане на решения и обобщено – мрежови модели . Разработените от авторите подходи и симулационни модели на български реки дават възможност за решаване на редица приложни задачи за оценка и управление на водните ресурси .

Също може да ви хареса…