-10%

Комуникативният разум . Подстъпи: 5 в 1

22.50 лв.

Автор : Юрген Хабермас
Издателство : Критика и хуманизъм
ISBN : 9789545872419
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 278
Език : български

Описание

Озаренията на Хабермас и дори самите изковани от него термини до голяма степен са оформили начина, по който днес мислим обществото, политическото действие, демокрацията, медиите, езика, комуникациите.

В тази книга, в 5 емблематични текста той самият ретроспективно обрисува целия спектър на мисленето си в основните му 5 нюанса, докато същевременно резюмира половин век интелектуална история, върху която то не просто стъпва, но която мощно променя.

Тези текстове – уводи в смисъл на подстъпи към 5 от най-високите върхове на усилията му – тръгват от сърцето на неговата революция, т.е. от питането що е комуникативно действие и какво е отношението между език и социални науки (1). Сочат как разбирането на рационалността е свързано с теорията на езика (2). Просветляват етиката „по хабермасовски“ (3), за да се заемат с удържане на разнопосочните силови вектори, свързващи политическа теория / демокрация / легитимност (4). И накрая сравняват предизвикателствата на религията с мисията на философията (5).

Книгата заживява като употребима за много цели история на идеите. Чрез нея добива плътност една автентична картина на онези основни понятия, благодарение на които – независимо дали осъзнаваме това, дали не – мислим и действаме във всекидневния си съвместен живот.

 

Съдържание:

Да подредим пъзела

ележка на преводача)………………………………………………………7

Предговор…………………………………………………………………….13

 1. Основаването на социологията с помощта на теорията на езика

(въведение)…………………………………………………………………17

 1. Теории на рационалността и теории на езика

(въведение)……………………………………………………………….47

 1. Формална прагматика……………………………………..51
 2. Комуникативна рационалност……………………….59

III. Дискурсна теория за истината………………………69

 1. Към теория на познанието……………………………75
 2. Дискурсната етика…………………………………………………..77

(въведение)

 1. Теория на морала…………………………………………….85
 2. Към систематиката на практическите дискурси…..99
 3. Политическата теория

(въведение)……………………………………………………………….109

 1. Демокрация……………………………………………………123
 2. Конституционна държава…………………………….130

III. Нация, култура и религия…………………………..134

 1. Конституционализиране на международното право……………………………………………………………1406
 2. Критика на разума

(въведение)……………………………………………………………….147

 1. Метафилософски размишления……………………156
 2. Постметафизично мислене…………………………..162

III. Предизвикателството на натурализма………..168

 1. Предизвикателството на религията…………….173

Делото на Хабермас:

корени, стъбло и разклонения…………………………………..183

Жан-Марк Дюран-Гаслен

(послеслов)

 

Също може да ви хареса…