Комунистическите модерности. Българският случай

14.00 лв.

Автор : Петя Кабакчиева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4165-9

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 335

Език : български

Описание

Книгата на Петя Кабакчиева Комунистическите модерности:
Българският случай представлява задълбочено, прецизно и проницателно
изследване на българския комунизъм, съчетаващо много успешно
херменевтична методологическа рамка и теренни социологически изследвания.
По своя замисъл книгата е херменевтична, тъй като поставя въпроса за имената,
за назоваването, за езика, с който говорим за периода от Октомврийската
революция през 1917г. до рухването на комунистическите режими в Централна
и Източна Европа през 1989г.. Както посочва авторката, дали говорим за
“тоталитаризъм”, “комунистически режим”, комунистическо общество” или за
“социализъм”, “държавен социализъм”, “реален социализъм” е от изключително
значение, доколкото в двата случая се задават различни изследователски
перспективи към изследваните общества и периоди и те биват оценявани
съответно по различен начин. …..
Боян Знеполски