Конституционализъм и демокрация

10.00 лв.

Автор : Георги Близнашки

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540727196

Година : 2009

Корица : мека

Страници : 207

Език : български

Изчерпан

Описание

В сборника под общото наименование „Конституционализъм и демокрация“ са събрани студии и статии, в които се разглеждат теми и проблеми, свързани с историята и теорията на модерния конституционализъм. Те са публикувани през последното десетилетие в различни източници, което затруднява ползването им от широката общественост. Взети в тяхната съвкупност, тези статии и студии могат да се разглеждат като материали относно едно бъдещо учение за конституцията.
Понятието за конституционализъм в този сборник се използва в един широк смисъл на думата, т.е. не се свежда до съвкупността от техники за ограничаване на публичната власт. По-специално, под конституционализъм се разбира идейното и политическо движение, насочено към установяването на конституционно управление, т.е. такова управление, при което публичната власт се упражнява в съответствие с предварително фиксирани ценности и цели, респ. правила и процедури. Утвърждаването на етическата инфраструктура на модерната държавност върви ръка за ръка с процеса на институционализация на публичната власт, в този контекст развитието на конституционализма преминава през две основни фази – либерален конституционализъм и демократичен конституционализъм, които съответстват на етапите в развитието на модерната държавност.