-15%

КОНСТИТУЦИОННА СЕМИОТИКА. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЕДНА ТЕОРИЯ И МЕТАТЕОРИЯ

23.80 лв.

Автор : Мартин Белов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5598-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 400
Език : български
Код: 978-954-07-5598-4 Категории: , ,

Описание

Подобно на други културни феномени конституциите комуникират социален смисъл чрез комплексна мрежа от знаци и символи. В своята навременна книга Мартин Белов изследва тази мрежа. Той предлага синтезиращо изследване на конституционализмите в сянка в техните текстуални, символични, въображаеми и визуални форми. Авторът успешно предизвиква и поставя под съмнение опростенчески идентификации на конституционализма и правомерността с модерния рационализъм. Съзнателното значение на правните аргументи и теоретичните концептуализации е контрастно съпоставено от Мартин Белов със спонтанните „подпочвени води“ на социеталните и културни конституционализации, които впоследствие са анализирани чрез метатеоретичен подход, базиран на конституционната семиотика.
Проф. Иржи Пржибан
Директор на Института за обществото и правото,
Съдържание
Въведение ……………………………………………………………………………………………………..7
I. Конституционно означаване на смисъл: между рационално вграждане, означителен потенциал и конституционно въображение ……………………………………………………………..31
1. Конституционната семиотика като система от теории и метатеории ……………….. 31
2. Квантовият конституционализъм като фактор за парадигматичен обрат и ролята на конституционната семиотика за неговото правилно разбиране ………… 40
3. Рационалисткият капан на конституционната модерност ……………………………….. 62
4. Понятието за рационален конституционализъм и необходимостта за обръщане към конституционализмите в сянка въз основа на семиотичен подход ………………………………………….. 68
5. Структура на конституционната семиотика: означители, означаеми и означаване на конституционно и конституционно релевантно значение ……….. 75
II. Текстуален конституционализъм и неговото значение за конституционната семиотика …………………………………………………..83
1. Понятие за текстуален конституционализъм ………………………………………………….. 83
2. Конституционната комуникация през призмата на семиотичната перспектива към текстуалния конституционализъм ………………….. 88
3. Конституцията като дискурсивен семиотичен проект: конституционни наративи, конституционни наратори и конституционна семиотична общност …. 96
4. Конституционният текст и конституционната текстуалност от семиотична перспектива: ролята на отворената текстуалност за конституционната семиотика ……………………………. 112
5. Понятие за авторитетен конституционен текст и неговите функции за конституционната семиотика …………………………………………………………………… 121
III. Символично-въображаем конституционализъм ……………………….127
1. Понятие за символично-въображаем конституционализъм ……………………………. 127
2. Конституционен семиозис чрез символично-въображаем конституционализъм на кръстопътя между конституционно съзнателно, подсъзнателно и несъзнателно ………………………………………………….. 149
3. Конституционни семиотични пейзажи: телеология и функционалност на символично-въображаемия конституционализъм като игра на конституционни семиотични въображаеми ………………………………………………. 154
4. Конституционни кодове ……………………………………………………………………………….. 175
5. Нормативни идеологии и идеи …………………………………………………………………….. 185
6. Конституционни митове и митологии ………………………………………………………….. 202
7. Конституционни утопии ………………………………………………………………………………. 217
IV. Визуален конституционализъм ………………………………………………….235
1. Визуалният конституционализъм като постмодерна семиотична концепция ….. 235
2. Официална визуална конституционна семиотика: конституционна релевантност на официалните публични визуализации …………………………………. 248
3. Визуален конституционализъм и дигитална конституционна семиотика: иконизацията, емоджификацията и мемефикацията като форми за означаване на конституционно релевантно значение ………………………………… 252
4. Визуалният конституционализъм като същинска форма на конституционализъм, основана на семиотичен и социоправен подход ………. 257
5. Визуалният конституционализъм в попкултурата и попарт …………………………… 264
6. Визуалният конституционализъм в архитектурата ………………………………………… 271
V. Конституционната геометрия и алгебра като семиотични парадигми за обясняване и подреждане на конституционализма, конституцията и конституционното право …………………………………287
1. Подреждане и обясняване на конституционния порядък чрез математически метафори: въведение в семиотичната теория на конституционната геометрия и алгебра ……………………………………………………. 287
2. Вдъхновение, въображение и означаване чрез рационализация: понятието за конституционна алгебра ………………………………………………………….. 296
3. Понятие за конституционна геометрия: въобразяване, означаване, разбиране и подреждане на конституционния порядък чрез геометрични метафори …………………………………………………………………………. 302
4. Семиотичната роля на структурираните конституционни въображаеми ………… 311
5. Конституционната геометрия като обяснителна и подреждаща парадигма на конституционализма …………………………………………… 322
6. Теоретична конституционна геометрия ………………………………………………………… 335
7. Въображаема конституционна геометрия и понятие за облачен конституционализъм ……………………………………………………… 344
8. Вестфалска, поствестфалска и неовестфалска конституционна геометрия …….. 354
Използвана литература ……………………………………………………………………………..376

Също може да ви хареса…