-10%

КОНСТРУКТИВНИЯТ ДИЗАЙН НА ДАНЪЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ

18.90 лв.

Автор : Емил Калчев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5759-9
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 150
Език : български
Код: 978-954-07-5759-9 Категории: ,

Описание

Монографията представлява теоретично изследване, състоящо се от обвързани елементи от стопанската история, историята на икономическата мисъл и съвременната икономическа теория, изложено в структуриран текст, като намерението е да не се стигне до схематизъм, логичен резултат от небалансирано приложение на аналитичния подход. Тя се стреми към фундаментален и обзорен характер, без да преследва изчерпателност. 
Съдържание
Списък на фигурите ……..……….7
УВОД…………………………………..9
Актуалност ………………………….9
Цел на изследването…………… 13
Обект и предмет ……………. 14
Задачи …………….. 15
Методология …………………….. 15
Профил ……………………… 18
ПЪРВА ГЛАВА. НАЧАЛА НА ДАНЪЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ………. 19
ВТОРА ГЛАВА. СЪВРЕМЕННО СХВАЩАНЕ ЗА ДАНЪЦИТЕ ………. 33
1. Данък и функции на данъците …………………………….. 33
2. Структурни елементи на данъка ………………………. 41
3. Видове данъци и данъчна система …………………… 49
ТРЕТА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДАНЪЦИТЕ ……. 51
1. Главни икономически перспективи …………………..52
2. Типология на данъчните теории ………………………70
3. Фокусиране на изследването …………………………..77
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ЕФЕКТИВНОСТ НА ДАНЪЦИТЕ …………. 81
1. Прехвърляне на данъчното бреме ……………………………. 81
2. Данъчно свръхбреме ………………………….. 88
3. Първи оптимален данък ……………………………… 92
4. Втори оптимален данък …………………..101
ПЕТА ГЛАВА. СПРАВЕДЛИВОСТ НА ДАНЪЦИТЕ …….107
1. Класически принципи …………………………….109
2. Принцип на възможността за плащане ………117
3. Принцип на еквивалентност ………………..126
4. Практически аспекти ………………………..129
ОБОБЩЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ……………133
Обобщение ……………………………133
Изводи ………………………138
Препоръки ………………………….141
Библиография ……………………..143

Също може да ви хареса…